2020-03-04

Emelőgépkezelő OKJ tanfolyam és vizsga

OKJ Építő- és anyagmozgató gép kezelője

EMELŐGÉPKEZELŐ (Kivéve targonca)

A sikeres OKJ vizsgát követően,amennyiben nem helyhez kötött, hanem önjáró emelőgépen dolgozik, hatósági gépkezelő vizsgára van szükség (Régi NKH, Sárga gépkezelői jogosítvány).

Hatósági vizsgán választható gépcsoportok: Mobil (önjáró) emelőgépek | Gépjármű emelő-hátfalak (4213) | Mobil szerelő-állvány (4221) | Reptéri chartering jármű (4221) | Mobil szerelőkosár (4223) | Hidraulikus szerelőkosaras jármű (4224) | Konténer emelő (4374) | Autódaru (4411) | Lánctalpas daru (4431) | Járműre szerelt daru (4451)

Következő vizsga: 2020.04.25. | Jelentkezési határidő: 2020.03.12.

Tanfolyam (3 nap): 2020.04.04. | 2020.04.18. | 2020.04.19.

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Emelőgépkezelő (Kivéve targonca) OKJ tanfolyam és vizsga

Nyilvántartásba-vételi szám: E-001316/2015/A004

(OKJ szám: 32 582 02)

Jelentkezési feltételek

Targonca OKJ tanfolyam és vizsga díja:

Tanfolyam díj: 54.000,-Ft/fő

Vizsgadíj: 16.000,-Ft/fő

Összesen: 70.000,-Ft/fő

 • 18. életév betöltése
 • Érvényes személyi igazolvány,
 • Lakcímkártya,
 • Alapfokú iskolai végzettség ( min. 8.általános)
 • Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági (gépkezelő munkakörben)

OKJ vizsga után, Hatósági vizsga szükséges!

OKJ emelőgépkezelő tanfolyam és vizsga valamint az OKJ vizsgát követő Hatósági vizsga elvégzése után, a megszerzett szakképesítéssel, emelőgépkezelő állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

Az OKJ vizsgát követően, Hatósági vizsga szükséges.

Hatósági vizsgán választható gépcsoportok: Mobil (önjáró) emelőgépek | Gépjármű emelő-hátfalak (4213) | Mobil szerelő-állvány (4221) | Reptéri chartering jármű (4221) | Mobil szerelőkosár (4223) | Hidraulikus szerelőkosaras jármű (4224) | Konténer emelő (4374) | Autódaru (4411) | Lánctalpas daru (4431) | Járműre szerelt daru (4451)

OKJ Tanfolyam Ismertető

Szakmairány megnevezése: EMELŐGÉPKEZELŐ (KIVÉVE TARGONCA)

OKJ száma: 32 582 02

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság.

Óraszám: 60 óra

Elmélet aránya: 40 %

Gyakorlat aránya: 60 %

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Emelőgép kezelő OKJ bizonyítvánnyal hatósági gépcsoport vizsga nélkül kezelhető gépek:

 • 1.2.1. Híddaru, futódaru
 • 1.2.2. Bakdaru
 • 1.2.3. Portáldaru
 • 1.2.4. Úszódaru
 • 1.2.5. Toronydaru
 • 1.2.6. Födémdaru
 • 1.2.7. Ablakdaru
 • 1.2.8. Konzoldaru
 • 1.2.9. Forgódaru
 • 1.2.10. Árbocdaru
 • 1.2.11. Emelő asztal
 • 1.2.12. Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók
 • 1.2.13. Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány
 • 1.2.14. Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd
 • 1.2.15. Építési teheremelő
 • 1.2.16. Felrakógép
 • 1.2.17. Gépi hajtású csörlő
 • 1.2.18. Hídvizsgáló
 • 1.2.19. Járműemelő
 • 1.2.20. Körülkerített emelőterű emelő-berendezés
 • 1.2.21. Ollós emelőállvány
 • 1.2.22. Parkoló emelő
 • 1.2.23. Színpadtechnikai emelő-berendezés
 • 1.2.24. Szintkülönbség kiegyenlítő
 • 1.2.25. Vasúti emelő (Emelőoszlop)
 • 1.2.26. Villamos emelődob
 • 1.2.27. Villamos futómacska

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE Emelőgépkezelő (Kivéve Targonca) OKJ száma: 32 582 02

A képzés során megszerezhető kompetenciák :

A képzést sikeresen elvégző képes az alábbi tevékenységeket biztonságos elvégzni:

 • a rendelkezésre álló, a feladat ellátásához szükséges dokumentumok áttekinteni,
 • a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani,
 • az adott targonca próbáját, üzembe helyezését elvégzi,
 • üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni az adott géppel munkahelyen, és jogosultsága esetén a közforgalomban,
 • az emelőgépet, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni,
 • az emelőgépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni,
 • az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat a adott gépen elvégzi,
 • az emelőgépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, felügyelni,
 • az emelőgéppel kapcsolódó adminisztrációt (emelőgép-napló) elvégezni,
 • alkalmazni a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.

Szakmai készségek: 

 • kezelőszervek, vezérlőelemek működtetése
 • olvasott szakmai szöveg megértése, műszaki ábrák olvasása, értelmezése
 • szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban
 • biztonságtechnikai jelképek, táblák, feliratok, piktogramok olvasása értelmezése,
 • egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök és berendezések használata

A képzés során fejlesztendő személyes-, társas és módszerkompetenciák: 

Személyes kompetenciák:

 • Felelősségtudat
 • Döntésképesség

Társas kompetenciák: 

 • Irányíthatóság
 • Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák: 

 • Problémamegoldás, hibaelhárítás
 • Gyakorlatias feladatértelmezés

A képzés moduljai (tananyagegységek): 

 • 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
 • 10445-16 Emelőgépkezelő speciális feladatai

Tananyagegység

Megnevezése: 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei

Célja: Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakmairányokban jellemzően alkalmazott gépek, szerkezeti egységek műszaki ismereteinek és a balesetmentes munkavégzés alapelveinek elsajátítása. A gépkezelők napi feladatainak ellátásához szükséges kompetenciák kialakítása. A gépekhez tartozó általánosan alkalmazandó szakmai dokumentáció szakszerű használata, szükség esetén vezetése.

Tartalma: Gépkezelői ismeretek (elmélet) Belsőégésű motorok csoportosítása, felépítése, rendszerei (hűtő-, kenő-, üzemanyag-ellátó), üzemeltetése, karbantartása Anyagismereti alapfogalmak Forgómozgást végző gépelemek Hajtások Elektromosság alapfogalmai Elektromos szerkezetek felépítése, üzemeltetése Villamos akkumulátorok fajtái, töltése-, karbantartása Hidraulikus és pneumatikus rendszerek felépítése, működése-, üzemeltetése, karbantartása Munka- és balesetvédelmi ismeretek Tűz- és környezetvédelmi ismeretek Elsősegély nyújtási alapismeretek Egyéni és csoportos védőeszközök fajtái, használatuk Munkagép üzemeltetési alapok, technológiák Munkavégzés szabályai, munkavédelmi ismeretek Gépkezelési ismeretek, biztonsági ellenőrzések, karbantartás feladatai, géphasználat, tárolás általános ismerete.

Gépkezelés (gyakorlat): Munkaterület szabályos kialakításának menete. Gépkönyv szerinti műszakonként szükséges ellenőrzési feladatok, napi karbantartás elvégzése. Gépek átvétele, indítása, üresjárata, leállítása, rögzítése, kezelőszervek és üzemanyag ellátó berendezések állapotának, működésének, feltöltöttségének ellenőrzése a biztonsági követelményeknek megfelelően.

Terjedelme: 22 óra 

Elméleti órák száma: 14 

Gyakorlati órák száma: 8

Tananyagegység

Megnevezése: 10445-16 Emelőgépkezelő speciális feladatai

Célja: Az emelőgép-kezelői feladatok végrehajtásához szükséges dokumentációk áttekintése után körültekintő munkavégzés a munkahely sajátosságainak figyelembe vételével, valamint a közlekedési és munkavédelmi szabályok betartásával.

Tartalma: Emelőgépkezelők speciális feladatai (elmélet)

Anyagmozgatás, a közlekedés szabályai Emelés- és rakodástechnológia Próbaemelés, teheremelés, -szállítás és -elhelyezés szabályai, Rakatképzés segédeszközei, a rakatképzés és bontás szabályai Darabáruk, Egységrakományok, Ömlesztett anyagok Veszélyes anyagok Hulladék és veszélyes hulladék gyűjtésének előírásai Függesztő és teherfelvevő eszközök fajtái, kiválasztása, ellenőrzése Emelés függesztő – és teherfelvevő eszközökkel Emelési, rögzítési pontok kialakításai Teherkötözés szabályai, Irányító igénybevételének feltételei Jogszabályban előírt egységes kézjelzések Teheremelés biztonsági előírásai Egyéni és csoportos védőfelszerelések Sajátos munkabiztonsági ismeretek Emelőgépek fajtái, rendszere, felépítése Adott emelőgép szerkezettana, működtetése Emelőgép-napló

Emelőgép kezelése (gyakorlat): Adott emelőgép műszakonkénti vizsgálatának elvégzése, kezelőszervek és munkavégző berendezések állapotának, működésének ellenőrzése. Az előírásoknak megfelelő emelőgép-napló vezetés. Rakatképző eszközök, segédanyagok használata, kézi anyagmozgatás. Teher emelése, mozgatása és lehelyezése. Közlekedés szabályok betartása a munkaterületen. Irányító, kötöző karjelzései. Baleset bekövetkezése esetén szükséges teendők.

Terjedelme: 38 óra 

Elméleti órák száma: 10 

Gyakorlati órák száma: 28

Az értékelő rendszer – modulzáró vizsgákat is tartalmazó – leírása

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele : valamennyi, a szakképesítésre meghatározott követelménymodulra előírt modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 51%-os szinten teljesíti.

A modulok tananyagának feldolgozása folyamán az oktató folyamatos visszakérdezésekkel ellenőrzi az előrehaladás szintjét.

A gyakorlati foglalkozásokon oktatói bemutatás, részletes balesetvédelmi oktatás és annak tudomásulvételét igazoló aláírások után kerülhet sor a résztvevők első önálló gépkezelésére – betartva az egyes berendezések megismerésének biztonsági szempontú sorrendjét.

A modulzáró számonkérés formája írásbeli és gyakorlati az alábbiak szerint:

10443-16  Gépkezelő általános ismeretei: írásbeli modulzáró vizsga

10445-16 Emelőgépkezelő speciális feladatai: gyakorlati modulzáró vizsga.

A modulzáró gyakorlati vizsgafeladat az emelőgépek gép szerkezeti ismertetését, biztonsági átvizsgálását, beindítását, leállítását, teherrel történő feladat elvégzését jelenti a foglalkozás körében végzendő módon, de oktatói felügyelet mellett.

A számonkérés (modulzáró vizsga) a programmodulok végén történik.

A modulzáró vizsgákon megszerezhető minősítések:

– megfelelt (51% feletti teljesítmény)

– nem felelt meg (0-50% közötti teljesítmény)

Utóbbi esetben egyszer ismételhető a vizsga, újabb sikertelenség esetén a teljes modult meg kell ismételni másik képzésen.

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgafeladatait és az értékelési útmutatót a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

Az eredményes modulzáró vizsát követően a képző intézmény Igazolást állít ki, amely a kompex szakmai vizsga megkezdésének feltétele.

Eredményes teljesítésnek számít, ha a képzésben résztvevő egy korábbi képzés keretében sikeres modulzáró vizsgát tett.

Egyéb feltételek:

A szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás alapján az igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 28 órában.

A gyakorlati idő beszámítás vizsgázónként értendő.

Gyakorlati igazolás alapján történő gyakorlati időbeszámítása esetén is legalább 8 óra gyakorlati képzésben kell részt vennie a képzésben részt vevőnek.

A „10443-16 Gépkezelők általános ismeretei” szakmai követelménymodul korábbi eredményes teljesítése mellett a képző intézmény vezetője a jelentkező kérelemére órabeszámítást eszközölhet.

Az eredményes teljesítést modulzáró vizsgaigazolással, vagy „32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány feltüntetésével)” szakképesítő bizonyítvánnyal lehet igazolni.

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

OKJ Tanfolyam és vizsga
Emelőgépkezelő
70.000,-Ft/fő
 • OKJ vizsga
 • Ingyenes segédanyag
 • Oktatás díja
 • Vizsgadíj
 • OKJ Bizonyítvány díja
Jelentkezzen most, ne maradjon le a tanfolyamról!

A megszerzett OKJ bizonyítvánnyal, targoncavezető (3312 -gyalogkíséretű targonca, 3313 – vezetőállásos targonca, 3324 – vezetőüléses targonca) állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

 Az OKJ tanfolyam és vizsga elvégzése után, a megszerzett szakképesítéssel, emelőgépkezelő (autódaru, emelőasztal, emelőállvány, stb.) állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

A Földmunka rakodó és szállítógép kezelő OKJ tanfolyam és vizsga elvégzése után, a megszerzett szakképesítéssel, földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

OKJ Építésianyag- előkészítő gép kezelője tanfolyam elvégzése után, a megszerzett szakképesítéssel, építésianyag-előkészítő gép kezelő (keverőgépek, stb.) állást tudnak betölteni a munkaerő piacon.

Call Now Button