2018-10-02

Targoncavezető OKJ tanfolyam és vizsga

OKJ Építő- és anyagmozgató gép kezelője

TARGONCAVEZETŐ

A sikeres OKJ vizsgát követően, hatósági gépkezelő vizsgára van szükség (Régi NKH, Sárga gépkezelői jogosítvány).

Hatósági vizsgán választható gépcsoportok: Gyalogkíséretű targonca (3312) | Vezetőállásos targonca (3313) | Vezetőüléses targonca (3324)

Következő vizsga: 2019.01.24. | Jelentkezési határidő: 2019.01.11.

Tanfolyam (3 nap): 2019.01.12. | 2019.01.19. | 2019.01.23.

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: 0620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

Targoncavezető OKJ tanfolyam és vizsga

Nyilvántartásba-vételi szám: E-001316/2015/A003

(OKJ szám: 32 582 02)

59.990,-Ft/fő

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: 0620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

Jelentkezési feltételek

 • 18. életév betöltése
 • Érvényes személyi igazolvány,
 • Lakcímkártya,
 • Alapfokú iskolai végzettség ( min. 8.általános)
 • Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági (gépkezelő munkakörben)

Ismertető

 • Targoncavezető tanfolyammal megszerezhető szakképesítés: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető)
 • OKJ Targoncavezető tanfolyam engedélyszáma: E-001316/2015/A003
 • Targoncavezető OKJ képzés előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági vizsgálat
 • Targoncavezető tanfolyam képzési ideje: 60 óra
 • Targoncavezető képzés szerkezete: elmélet 24 óra, gyakorlat 36 óra
 • Targoncavezető tanfolyam finanszírozási formája: Költségtérítéses (Nem államilag finanszírozott)

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: 0620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (Targoncavezető) OKJ száma: 32 582 02

• 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről • 393/2013. (XI. 12.) kormányrendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról • 35/2016. (VIII.31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A képzési program megnevezése: ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (Targoncavezető) OKJ száma: 32 582 02 „A” képzési kör Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám: E-001316/2015/A003

A képzés során megszerezhető kompetenciák :

A képzést sikeresen elvégző képes az alábbi tevékenységeket biztonságos elvégzni:

 • a rendelkezésre álló, a feladat ellátásához szükséges dokumentumok áttekinteni,
 • a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani,
 • az adott targonca próbáját, üzembe helyezését elvégzi,
 • üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni az adott géppel munkahelyen, és jogosultsága esetén a közforgalomban,
 • a targoncát, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni,
 • a targoncát üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni,
 • az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat az adott gépen elvégzi,
 • a targoncához kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, felügyelni,
 • a targoncához kapcsolódó adminisztrációt (gépnapló) elvégezni,
 • alkalmazni a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.

Szakmai készségek: 

 • kezelőszervek, vezérlőelemek működtetése
 • olvasott szakmai szöveg megértése, műszaki ábrák olvasása, értelmezése
 • szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban
 • biztonságtechnikai jelképek, táblák, feliratok, piktogramok olvasása értelmezése,
 • egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök és berendezések használata

A képzés során fejlesztendő személyes-, társas és módszerkompetenciák: 

Személyes kompetenciák:

 • Felelősségtudat
 • Döntésképesség

Társas kompetenciák: 

 • Irányíthatóság
 • Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák: 

 • Problémamegoldás, hibaelhárítás
 • Gyakorlatias feladatértelmezés

A képzés moduljai (tananyagegységek): 

 • 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
 • 10449-16 Targoncavezető speciális feladatai

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: 0620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

Tananyagegység

Megnevezése: 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei

Célja: Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakmairányokban jellemzően alkalmazott gépek, szerkezeti egységek műszaki ismereteinek és a balesetmentes munkavégzés alapelveinek elsajátítása. A gépkezelők napi feladatainak ellátásához szükséges kompetenciák kialakítása. A gépekhez tartozó általánosan alkalmazandó szakmai dokumentáció szakszerű használata, szükség esetén vezetése.

Tartalma: Gépkezelői ismeretek (elmélet) Belsőégésű motorok csoportosítása, felépítése, rendszerei (hűtő-, kenő-, üzemanyag-ellátó), üzemeltetése, karbantartása Anyagismereti alapfogalmak Forgómozgást végző gépelemek Hajtások Elektromosság alapfogalmai Elektromos szerkezetek felépítése, üzemeltetése Villamos akkumulátorok fajtái, töltése-, karbantartása Hidraulikus és pneumatikus rendszerek felépítése, működése-, üzemeltetése, karbantartása Munka- és balesetvédelmi ismeretek Tűz- és környezetvédelmi ismeretek Elsősegély nyújtási alapismeretek Egyéni és csoportos védőeszközök fajtái, használatuk Munkagép üzemeltetési alapok, technológiák Munkavégzés szabályai, munkavédelmi ismeretek Gépkezelési ismeretek, biztonsági ellenőrzések, karbantartás feladatai, géphasználat, tárolás általános ismerete.

Gépkezelés (gyakorlat): Munkaterület szabályos kialakításának menete. Gépkönyv szerinti műszakonként szükséges ellenőrzési feladatok, napi karbantartás elvégzése. Gépek átvétele, indítása, üresjárata, leállítása, rögzítése, kezelőszervek és üzemanyag ellátó berendezések állapotának, működésének, feltöltöttségének ellenőrzése a biztonsági követelményeknek megfelelően.

Terjedelme: 22 óra 

Elméleti órák száma: 14 

Gyakorlati órák száma: 8

Tananyagegység

Megnevezése: 10449-16 Targoncavezető speciális feladatai

Célja: A targoncavezetői feladatok végrehajtásához szükséges dokumentációk áttekintése után körültekintő munkavégzés a munkahely sajátosságainak figyelembe vételével, valamint a közlekedési és munkavédelmi szabályok betartásával.

Tartalma: Targoncavezetők speciális feladatai (elmélet)

Anyagmozgatás, közlekedés szabályai a munkaterületen Irányító igénybevételének feltételei, a jogszabályban előírt egységes kézjelzések Emelés és rakodástechnológia, a rakatképzés és bontás szabályai, Rakatképző eszközök és a teherrögzítés szabályai Egységrakományok, ömlesztett anyagok Veszélyes anyagok, hulladék és veszélyes anyag kezelése Sajátos munkabiztonsági ismeretek Targoncák fajtái, rendszere, felépítése, szerelékei, adapterek Függesztő- és tehermegfogó eszközök Adott targonca szerkezettana, működtetése Emelőgép-napló vezetése

Targoncavezetés (gyakorlat): Adott targonca műszakonkénti vizsgálatának elvégzése, kezelőszervek és munkavégző berendezések állapotának, működésének ellenőrzése. Az előírásoknak megfelelő emelőgép-napló vezetés. Rakatképző eszközöket, segédanyagok használata. Teher emelése, mozgatása és lehelyezése. Közlekedés szabályok betartása a munkaterületen. Kapcsolattartás az irányítóval. Targonca működtetése, azzal munkavégzés. Munkavédelmi előírások betartása.

Terjedelme: 38 óra 

Elméleti órák száma: 10 

Gyakorlati órák száma: 28

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: 0620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

OKJ Tanfolyam és vizsga
OKJ Targoncavezető vizsga
59.990,-Ft/fő
 • OKJ vizsga
 • Ingyenes segédanyag
 • Oktatás díja
 • Vizsgadíj
 • OKJ Bizonyítvány díja
Jelentkezzen most, ne maradjon le a tanfolyamról!