2020-09-14

ADR Nem-tartányos alapképzés

80.000,-Ft

Következő tervezett vizsga időpontja: 2020.10.09.

Jelentkezési határidő: 2020.09.24.

Tervezett tanfolyam (3 nap): 2020.09.25. | 2020.09.26. | 2020.09.27.

Tanfolyam helyszín: 1201 Budapest, Helsinki út 81.

Milyen előnyök várnak Rád nálunk az ADR tanfolyamon?

Egyszerű, Gyors tanfolyam és vizsga
Sikeres vizsgázók aránya 95%
Profi, tapasztalt ADR oktatók
Számítógépes vizsgára gyakorlati felkészítés
Ingyenes ADR segédanyag

Bővebb információért hívd az információs vonalunkat: +3620 297 9389

Kinek van szüksége az ADR küldeménydarabos alapképzésre?

Az ADR alapképzés (Küldeménydarabos, nem tartányos NT2-9) azoknak a gépjárművezetőknek szükséges, akik még nem vettek részt korábban veszélyes áru szállító ADR kurzuson, vagy a korábban megszerzett ADR igazolványuk lejárt.

Az ADR alap tanfolyam és vizsga keretében a gépkocsivezetők megismerik, elsajátítják azokat az ismereteket, amelyek a veszélyes áruk küldeménydarabos formában történő szállítását, jogszabályi előírásoknak megfelelően, biztonságosan teszik lehetővé.

Tanfolyam és vizsga díja: 80.000,-Ft/fő

(A díj, minden költséget tartalmaz!)

Bővebb információért hívd az információs vonalunkat: +3620 297 9389

Az ADR alap tanfolyam és vizsga célja

Az oktatás alapvető célja, hogy a gépkocsivezetők tudatában legyenek azoknak a veszélyeknek, amelyek a veszélyes anyagok szállítása során keletkeznek, és megszerezzék azokat az alapismereteket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy egy baleset bekövetkezésének valószínűségét minimálisra csökkentsék, illetve, ha a baleset bekövetkezett, képesek legyenek azoknak a biztonsági intézkedéseknek a megtételére, amelyek szükségesnek bizonyulhatnak a saját maguk és a közbiztonság, illetve a környezet védelme érdekében a baleset hatásainak korlátozásához.

Jelentkezés feltételei:

 • betöltött 20. életév;
 • Vezetői engedély: min. 2 éves, legalább „B” kategóriára érvényes

Bővebb információért hívd az információs vonalunkat: +3620 297 9389

Tantárgyak, óraszámok

 • ADR általános ismeretek (óraszám: 14 óra)
 • ADR speciális ismeretek (óraszám: 4 óra)
 • Nem tartányos gyakorlat (óraszám: 6 óra)
 • Tanfolyam és vizsgára jelentkezés a képzőszerv irodájában, személyesen történik.
 • A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki.
 • A tanfolyami napokon való részvétel kötelező.
 • Online jelentkezési lap kitöltésével jelzi szándékát a tanfolyami részvétellel kapcsolatban.
 • Az online jelentkezési lap kitöltése, nem minősül jelentkezésnek. Jelentkezés személyesen, a Szerviz Oktatási Központ Kft. irodájában történik.

ADR vizsga

Az ADR vizsga, írásbeli és szóbeli vizsgából áll.

Vizsgakövetelmények:

Általános ismeretek – SZEV – Számítógépes elektronikus vizsga
Speciális ismeretek – SZEV – Számítógépes elektronikus vizsga
Gyakorlat I. – Szóbeli gyakorlat
Gyakorlat II. – Szóbeli gyakorlat

Sikeres ADR vizsgát követően a vizsgázó ADR igazolványt kap.

A sikeres ADR vizsga után Ön az összes áruosztályba tartozó veszélyes árut elszállíthatja küldeménydarabos formában, kivételt képeznek az 1 osztályú robbanó és a 7 osztályba sorolt sugárzó anyagok, valamint a tartányban szállítható áruk.

Amennyiben tartányos formában is kíván szállítani, a ADR Tartányos szakosító tanfolyam elvégzésével tudja kibővíteni ADR igazolványát, tartányos T2, T3, T5.1-9 osztályokra.

ADR igazolvány lejárata: vizsga dátumától számított 5 év.

Bizonyítvány: Hatósági igazolás, ADR igazolvány.

ADR alap tanfolyam
és vizsga díja
80.000,-Ft/fő
 • Vizsgagarancia
 • Ingyenes segédanyag
 • Oktatás díja
 • Vizsga díja
 • ADR bizonyítvány díja
 • ADR kézikönyv

Bővebb információért hívd az információs vonalunkat: +3620 297 9389

Miért minket válasszon?

 • Szeretjük a munkánkat és mindent elkövetünk azért, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek az ADR oktatás közben és a sikeres ADR vizsga után.
 • Mert munkánkat szeretettel és ezen a területen kiemelkedő tapasztalattal végezzük!
 • Számunkra mindig fontosak ügyfeleink igényei és segítünk gyakorlott és szakképzett munkatársainkkal a megfelelő képzést, felkészítést kínálni hallgatóinknak.
 • Mi nem akarunk eladni mindent, csak ami feltétlenül szükséges és a Megrendelőink érdekét szolgálja.
 • Rugalmas és tudásközpontú oktatás, vizsgára való felkészítés.
 • Részletfizetési lehetőséget biztosítunk ügyfeleinknek.

ADR alap tanfolyam és vizsga (87.990 Ft)

Ha csomagolt, küldeménydarabos formában kíván veszélyes árut szállítani és betöltötte a 20. életévet valamint minimum 2 éves 'B' kategóriás vezetői engedélye van, jelentkezzen küldeménydarabos ADR alapképzésre és legyen Ön is elégedett ügyfelünk.

TOVÁBBI ADR KÉPZÉSEK

Amennyiben nincs ADR igazolványa, vagy lejárt és küldeménydarabos, csomagolt formában szeretne veszélyes árut szállítani.

Amennyiben van érvényes ADR igazolványa, de hamarosan lejár és küldeménydarabos, csomagolt formában szeretne veszélyes árut szállítani.

Amennyiben T2 (gázok), T3 (Gyúlékony folyékony anyagok, pl.: üzemanyag), T5.1-9 (Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, Mérgező ) anyagokat kíván szállítani.

Amennyiben van érvényes ADR igazolványa, de hamarosan lejár és tartányos formában szeretne veszélyes árut szállítani.

Kiegészítő, hasznos információk

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi információk, kérdések-válaszok általános tájékoztató jellegűek!

Az ADR előadássorozat célja

A Veszélyes Áruk közúti szállításának egységes szabályait az ENSZ égisze alatt 1957-ben alakították ki, oly módon, hogy megalkotta az ENSZ az úgynevezett Sárga Könyvet, – mint ajánlás gyűjteményt – amelyből az összes közlekedési ág, létrehozta, a már kötelezőnek tekinthető szabályzatát.

A Sárga Könyv valódi neve ENSZ ajánlások a veszélyes áruk szállításához (Modell utasítások), angolul UN-Recommendations on the transport of dangerous goods (Model Regulations)

Az eltelt immár 60 évben a szabályozás rendkívül sokat változott, mindenben követve a kor műszaki technikai fejlődését, sokszor meg is előzve annak aktuális műszaki színvonalát. A célja azonban végig azonos maradt, olyan szabályozás létrehozása, amely a biztonság növelésével és kockázatok csökkentésével  biztosítja a veszélyes áruk szakszerű és biztonságos közúti továbbítását.

Mi az a Veszélyes Áru? (Veszélyes áru fogalma)

A Szabályozás, nagyon körültekintően és egyértelműen jár el ezen fogalom meghatározásakor. Megalkotja, illetve rögzíti a veszélyes árukat a szabályozásban olyan módon, hogy felsorolás szinten szerepeltet minden veszélyes árut, amelyet az ADR nevesített.

A szabályozást használók, a veszélyes anyagok és tárgyak felsorolásából szerezhetik meg ismereteiket a veszélyes anyagokról és a -tárgyakról. Erre tekintettel, egy valamit magára adó gépjárművezetőnek, rendelkeznie kell a szállítás időpontjában érvényes tankkönyvvel, amely tartalmazza a veszélyes anyagok és tárgyak felsorolását.

A veszélyes áru fogalmát tehát úgy kell definiálni, veszélyes áru, vagy veszélyes tárgy az, amelyet az ADR nevesít. Veszélyes tárgy alatt, valójában veszélyes anyagot tartalmazó tárgyat kell érteni, de a szakma rövidítve használja, így honosodott meg Magyarországon is a veszélyes tárgy, mint fogalom.

Az egyes közlekedési ágazatok veszélyes áru szállítási szabályzatai

A Veszélyes Áruk szállításának szabályait minden közlekedési ágban más és más módon határozzák meg. Önöknek ismerniük kell a szabályozások neveit, alkalmazási területeit és a szabályozások közötti árumozgások kezelésének előírásait.

 • Közút – ADR
 • Vasút – RID vagy SZMGSZ
 • Folyami – ADN
 • Tengeri –IMDG Kódex
 • Légi – ICAO Műszaki utasítás vagy IATA DGR

Az “ADR" mint elnevezés

NÉV: Veszélyes Áruk Nemzetközi, Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. (Accord Europeen relatif au transport des marchandises dangreuses par route) (ADR) Az ADR, mint rövidített név, a szabályozás címének angol, vagy francia nyelvre történő lefordítása után, az egyes elemek kezdőbetűiből létrejött betűszó.

 • Megállapodás = Agreement (Gb) ; Accord (Fr)
 • Veszélyes Áruk = Dangerous Goods (Gb); dangereuses (Fr)
 • Közút = Road (Gb); route (Fr)

Veszélyes áruk osztályozása

Minden áruosztályban külön felsorolásra kerülnek azok a veszélyes anyagok, amelyek a közúti szállításból kizárásra kerültek. Ezen anyagok is – az idők során – folyamatosan változtak . Az áruosztályok számsorrendje nem veszélyességi sorrend, azaz nem azt jelenti, hogy az 1 osztályba tartoznak a legveszélyesebb anyagok a 9 osztályba pedig a legkevésbé veszélyesek.

Minden veszélyes anyag alkalmas arra, hogy azzal egészségkárosodást, környezet terhelést okozzunk, ezért azok mindegyikét egységesen és szakszerűen szükséges kezelni.

Mi az a BÁRCA? (Fogalma, fajtái)

Annak érdekében, hogy a veszélyes áruk látványosan és egyértelműen megkülönböztethetőek legyen a nem veszélyes áruktól, valamint azért, hogy a veszélyes árukat kezelő személyzetnek közvetlen információval szolgáljanak a veszélyes áru veszélyének jellegéről, speciális egyedi jelölést használnak az anyag veszélyeinek bemutatására.

Ezt, a speciális egyedi jelölést hívják a szakmában bárcának.

A bárcának két fajtája létezik, amely valójában csak méretében és így felhasználási területében jelent különbözőséget, formájában, színében, megjelenésében nem.

Ezen szabály alól egyetlen kivétel létezik, a 7 osztály esetében, mert ott a járművek és a konténerek jelölésére külön bárca létezik, amelynek van bárca és nagybárca fajtája. Ez a 7D bárca. A 7A, 7B, 7C és 7E bárcák pedig csak bárca formában léteznek és kizárólag küldeménydarabok jelölésére használhatóak.

Bárca = 10 x 10 cm méretű csúcsára állított négyzet, melynek az alsó sarkában mindig kell egy számnak lennie.

Nagybárca = legalább 25 x 25 cm méretű csúcsára állított négyzet, melynek az alsó sarkában mindig kell egy számnak lennie.

A bárca méretének csökkentésére ad a szabályozás lehetőséget. Vannak olyan kis méretű veszélyes áru csomagok, melyekre nem lehetne elhelyezni a 10 x 10 cm-es bárcát. Ilyen esetekben a láthatóság szintjéig csökkenthető a bárca mérete.

A bárcák fajtáinak felhasználási területe különböző: Bárcát használunk, veszélyes anyagot tartalmazó csomagok (küldeménydarabok) jelölésére.

Nagybárcákat használunk járművek és konténerek jelölésére.

Mi az a küldeménydarab?

Küldeménydarab = a csomagolási műveletek végterméke, amely a feladásra kész csomagolóeszközből, nagycsomagolásból vagy IBC-ből és tartalmából áll. A hétköznap nyelvére lefordítva ez tehát az a csomag, amelyet a gépjárművezetők szállítanak. A szakmában azonban nem használjuk a csomag szót, hanem a kizárólag a küldeménydarab szót.

A szabályozás pontosan meghatározza minden küldeménydarab fajtának pontos maximális befogadó képességét. A gépjárművezetőknek egyedileg nem kell ismerniük ezeket az adatokat, de azt – mint alapvetést – ismerniük kell, hogy

 • a csomagolóeszközök általában maximum 400 kg, vagy 450 liter befogadóképességűek lehetnek.
 • a nagycsomagolások és az IBC-k esetében ez az adat 3000 liter, vagy 3000 kg.

Csomagolóeszköz lehet: zsák, hordó, kanna, láda, amely különböző anyagokból készülhet. Léteznek összetett csomagolások is, ilyenkor pl. egy műanyag edényt, egy acélvázzal vesznek körbe.

KARRIER
KARRIER

A Szerviz-Sped sikereinek kulcsa képzett, elkötelezett és lelkes munkatársaiban rejlik. Nekik köszönhetően tudjuk megrendelőink általános és egyedi fuvarozási igényeit pontosan és megbízhatóan kielégíteni immár 15 éve. Ha olyan munkahelyre vágyik, ahol versenyképes jövedelem, stabil és megbízható munkáltatói háttér várja, kollégáival pedig barátságos légkörben, igazi közösségként dolgozhat együtt, csatlakozzon hozzánk!

Call Now Button