2020-09-18

Taxis vállalkozói

Taxi és személygépkocsis személyszállító vállalkozói tanfolyam

85.000,-Ft

Következő tervezett vizsga: 2020.10.08.

Jelentkezési határidő: 2020.09.27.

Tanfolyam helyszíne: 1201 Budapest, Helsinki út 81.

Tervezett tanfolyam (3 nap): 2020.09.28. / 2020.09.29. / 2020.09.30.

Milyen előnyök várnak Rád nálunk ezen a tanfolyamon?

Egyszerű, Gyors tanfolyam és vizsga
Vizsgagarancia
Profi, tapasztalt oktatók
Számítógépes vizsgára gyakorlati felkészítés
Ügyfélközpontú ügyintézés

85.000,-Ft

Amennyiben sárga taxival szeretne személytaxis személyszállítást végezni és még nincs taxis bizonyítványa.

55.000,-Ft

Amennyiben már rendelkezik személytaxis személyszállító bizonyítvánnyal és meg szeretné hosszabbítani.

85.000,-Ft

Amennyiben egyéni vállalkozóként szeretne taxis vagy személygépkocsis személyszállító tevékenységet végezni. (Szakmai irányító)

85.000,-Ft

Amennyiben viteldíj készülék nélkül (max. 9 fő) szeretne személyszállító tevékenységet végezni, NT számos gépjárművel. (NEM TAXI)

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Kinek szükséges elvégezni a Taxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói tanfolyamot?

A vállalkozói képzés azoknak szükséges, akik egyéni vállalkozóként, vagy gazdasági társaságban szeretnének szakmai irányítók lenni.

Erre a bizonyítványra, a tevékenysége engedély kérelem kitöltésekor, a taxis vagy személygépkocsis személyszállító szakmai vezető adatlap kitöltésekor lesz szükség.

A Taxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói tanfolyam és vizsga célja a személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozások szakmai irányítására olyan szakemberek képzése és felkészítése, akik megfelelő módon ismerik a munkájukhoz kapcsolódó jogszabályi hátteret, szakmai előírásokat és meg tudnak felelni az adott vállalkozói környezet kihívásainak.

A vállalkozói képzés célja továbbá, hogy a tanfolyamon résztvevőket olyan használható tudással ruházza fel, amely mind elméleti, mind gyakorlati síkon elősegíti a modern vállalkozásokkal szemben támasztott elvárásoknak való megfelelést.

Vizsgagarancia:

Ha nem sikerül a záróvizsgája, a pótvizsgadíj befizetése után, tandíjmentesen újrahallgathatja a sikertelen vizsgához kapcsolódó tananyagrészt!

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

 • Tanfolyam és vizsgára jelentkezés a képzőszerv irodájában, személyesen történik.
 • A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki.
 • A tanfolyami napokon való részvétel kötelező.
 • Online jelentkezési lap kitöltésével jelzi szándékát a tanfolyami részvétellel kapcsolatban.
 • Az online jelentkezési lap kitöltése, nem minősül jelentkezésnek. Jelentkezés személyesen, a Szerviz Oktatási Központ Kft. irodájában történik.

Taxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói tanfolyam és vizsga ismertető:

Azokban a társas vagy egyéni vállalkozásokban, ahol taxi gépkocsival, személyeket kívánnak szállítani, szükség van a vállalkozás tevékenységi engedély kiadásához egy szakmai irányítóra. A szakmai irányítónak el kell végeznie a személytaxis és a személygépkocsis személyszállító vállalkozó szaktanfolyamot.

A szakmai irányító szakmai alkalmasságát a taxis vállalkozói tanfolyam és vizsga elvégzésével a sikeres vizsgák letétele és a bizonyítvány kézhezvétele után lehet igazolni.

A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. számú rendelet 7§., és az 1. sz. Melléklet előírásainak megfelelő szaktanfolyam.

Jelentkezés feltételei:

 • Érvényes személyi igazolvány
 • vagy
 • Érvényes lakcímkártya

Tantárgyak, óraszámok:

 • Vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (óraszám: 16 óra)
 • Általános vállalkozói ismeretek (óraszám: 6 óra)
 • Vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (óraszám: 6 óra)
 • A személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (óraszám: 8 óra)

Taxis vállalkozói vizsga:

A Taxis vállalkozói vizsga, írásbeli vizsgából áll.

Vizsgakövetelmények:

 • Vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek – SZEV – Számítógépes elektronikus vizsga
 • Általános vállalkozói ismeretek – SZEV – Számítógépes elektronikus vizsga
 • Vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek – SZEV – Számítógépes elektronikus vizsga
 • A személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai – SZEV – Számítógépes elektronikus vizsga
 • Esettanulmány – Írásbeli esettanulmány

Sikeres Taxis vállalkozói vizsgát követően a vizsgázó Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói bizonyítványt kap.

Vállalkozói tanfolyam elvégzése után:

A sikeres Taxis vállalkozói vizsga elvégzése után, a Taxi gépkocsivezető alap tanfolyam elvégzését ajánljuk.

Amennyiben a Személygépkocsis Személyszállító Szolgáltatói alapképzés és vizsga elvégzésére van szüksége, a tanfolyam menüpont alatt megtalálja a képzés bővebb ismertetőjét.

Tanfolyam és vizsgadíj
TAXIS vállalkozói tanfolyam és vizsga
85.000,-Ft/fő
 • Vizsgagarancia
 • Oktatás díja
 • Vizsgadíj
 • Bizonyítvány díj
Jelentkezzen most, ne maradjon le a tanfolyamról!

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Taxisok, figyelem! 2017. december 29-én pénteken, megjelent a MAGYAR KÖZLÖNY 231. számában a következő módosítás: A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása: 34.§ A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a) 26.§ (1) bekezdésében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg, b) 26. § (2) bekezdésében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg lép.

Kiegészítő, hasznos információk - az információk, tájékoztató jellegűek.

Az aktuális jogszabályban előírtaknak megfelelően kell eljárni.

Szakmai alkalmasság:

A szakmai irányítónak – személytaxis vállalkozói képesítéssel vagy személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel (a továbbiakban: képesítés) kell rendelkeznie. A képesítés megszerzéséhez a szakmai irányítónak Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szaktanfolyamon kell részt vennie, és eredményes vizsgát kell tennie.

A képesítés megszerzéséhez szükséges vizsgát a közlekedési hatóság szervezi. A szakmai irányító a képesítés megszerzését a közlekedési hatóság által kiadott személytaxis vállalkozói vagy személygépkocsis személyszállító vállalkozói vizsgabizonyítvánnyal igazolja.

A tevékenységi engedély iránti kérelem benyújtásakor a vizsgabizonyítvány megszerzése alól hat hónapos haladékot kaphat az a szakmai irányító, aki – a kérelem benyújtását megelőzően – tíz évnél nem régebben legalább öt évig szakmai irányító beosztásban dolgozott személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál.

A szakmai irányító személyében bekövetkezett változást a vállalkozásnak a közlekedési hatóság részére tizenöt napon belül be kell jelentenie. Ha az új szakmai irányító a szakmai alkalmasság követelménynek nem felel meg, kérelemre a közlekedési hatóság hat hónapos időtartamra felmentést ad a szakmai alkalmasság követelményének a teljesítése alól.

A vállalkozás szakmai irányítója legfeljebb három vállalkozásnál töltheti be egyidejűleg ezt a feladatkört.

A tevékenységi engedélyre vonatkozó rendelkezések:

A tevékenységi engedélyben meg kell jelölni, hogy az engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozik. Mindkét tevékenységre külön-külön kell a tevékenységi engedélyt kiadni. A tevékenységi engedély ötéves időtartamra adható ki. A tevékenységi engedély időtartamát a közlekedési hatóság a vállalkozás kérelmére ismételten öt évre meghosszabbítja. Ha a vállalkozás a tevékenységi engedély kiadására e rendeletben meghatározott feltételeknek továbbra is megfelel, a tevékenységi engedély időbeli hatályának a meghosszabbítása nem tagadható meg.

A tevékenységi engedélyben – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túlmenően – fel kell tüntetni

 • az engedély egyedi sorszámát,
 • az engedélyezett szolgáltatás megnevezését,
 • a vállalkozás nevét, székhelyét (telephelyét, telephelyeit),
 • a szakmai irányító nevét,
 • az üzemeltetett személygépkocsik darabszámát,
 • személytaxi-szolgáltatásnál az engedélyezett működési területet.

A tevékenységi engedélyt egy eredeti példányban és annyi rendszámra szóló engedélykivonattal kell kiadni, ahány személygépkocsi üzemeltetésére jogosult a vállalkozás.

Az engedélykivonat a következőket tartalmazza:

 • a vállalkozás neve, székhelye (telephelye, telephelyei),
 • az adott személygépkocsi telephelye,
 • az engedélykivonat sorszáma,
 • az engedélyezett szolgáltatás megnevezése,
 • a személygépkocsi rendszáma,
 • személytaxi-szolgáltatásnál az adott személygépkocsi engedélyezett működési területe,
 • a tevékenységi engedély egyedi sorszáma.

A tevékenységi engedélyt a vállalkozás a székhelyén köteles őrizni.

Az engedélykivonatot a szolgáltatás nyújtása során folyamatosan a járművön kell tartani.

A tevékenységi engedélyt és az engedélykivonatot az ellenőrzésre jogosult személy részére fel kell mutatni.

A vállalkozás által használt személygépkocsi cseréje esetén a személygépkocsira vonatkozó engedélykivonat cseréjére az adatváltozásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A személyszállító szolgáltatás engedélyezésére vonatkozó rendelkezések:

Személyszállító szolgáltatás – a meghatározott személyszállító szolgáltatást kivéve – csak a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott hatósági engedély (a továbbiakban: tevékenységi engedély) birtokában végezhető. A tevékenységi engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosít.

 • A tevékenységi engedélyt – kérelemre – a vállalkozás székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki. A közlekedési hatóság kérelemre – a tevékenységi engedélyen kívül – a vállalkozás által személyszállító szolgáltatás végzése céljából üzemben tartott személygépkocsikra személygépkocsinként engedélykivonatot is kiállít. Ugyanarra a személygépkocsira csak egyféle – tehát vagy személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó – engedélykivonat állítható ki.
 • Tevékenységi engedélyt a közlekedési hatóság annak a vállalkozásnak ad, amely a tevékenység folytatásához e rendeletben – továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) e tevékenység végzését rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) rendeletében – meghatározott feltételeknek megfelel.
 • Engedélykivonatot a közlekedési hatóság a tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás által üzemben tartott személygépkocsira abban az esetben ad ki, ha a személygépkocsi megfelel az e rendeletben – továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) e tevékenység végzését rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat rendeletében – meghatározott feltételeknek.
 • A személytaxi-szolgáltatás sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival végezhető. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a személytaxi-szolgáltatást olyan környezetkímélő gépkocsival végzik, amelyhez világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát adtak ki.
 • A személygépkocsis személyszállító szolgáltatás fehér alapszínű, sorozatban előállított, állandó rendszámtáblával és regisztrációs matricával ellátott személygépkocsival végezhető.
 • A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben és az engedélykivonatban az engedély kiadása iránti kérelemben foglaltak alapján meg kell határozni azt a területet (a továbbiakban: működési terület), ahol a vállalkozás a személyszállítási szolgáltatást végezheti. A működési terület lehet

a) a főváros területe,

b) a megye egész területe,

c) a megye területe, az engedélyben megjelölt települések területének a kivételével,

d) a megyei jogú város területe, vagy

e) meghatározott település, vagy települések területe.

 • Ha a vállalkozás működési területe a megye egész területére szól, a közlekedési hatóság – a vállalkozás kérelemére – a vállalkozás egyes személygépkocsijainak a működési területét azok engedélykivonatában a (7) bekezdés c), d) vagy e) pontjában megjelölt kisebb területre határozza meg.
 • Személytaxival a működési területén kívül – az általa szállított utas visszaszállítását kivéve – utas csak írásbeli előrendelés alapján és csak a személytaxi működési területén levő úticéllal vehető fel.
 • Ha a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) közigazgatási területén – rendeletében – meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését, a tevékenységi engedély e területre csak abban az esetben adható ki, ha a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedés-szervező igazolja, hogy a vállalkozás megfelel a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek is.
 • A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben meghatározott működési terület a vállalkozás kérelmére több megye területére is kiterjedhet, vagy utólag kiterjesztésre kerülhet. A kiterjedés vagy kiterjesztés iránti kérelmet – ha olyan területre is vonatkozik, amelyre a helyi önkormányzat feltételeket határozott meg, az önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolásával együtt – a tevékenységi engedélyt kiállító közlekedési hatósághoz kell benyújtani. Ha a vállalkozás, illetve a vállalkozás által üzemben tartott személygépkocsi az adott területre kiadott önkormányzati rendeletben foglaltaknak is megfelel, a közlekedési hatóságnak a vállalkozás működési területét a vállalkozás kérelmében foglaltak szerint kell meghatároznia, illetve a vállalkozás tevékenységi engedélyében maghatározott működési területet ennek figyelembe vételével kell kiegészítenie, és erről a kiterjedés vagy kiterjesztés szerint illetékes közlekedési hatóságot egyidejűleg értesítenie kell.
 • Ha a vállalkozás a működési területének valamely részén már nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, a tevékenységi engedélyt kiadó közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyben, illetve az engedélykivonatban meghatározott működési területet módosítja.
 • A személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedély alapján e szolgáltatás az ország egész területén végezhető.

Személyszállító szolgáltatásra vonatkozó tevékenységi engedély nélkül végezhet személygépkocsis személyszállító szolgáltatást az a vállalkozás, amely rendelkezik autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységre vonatkozó érvényes közúti személyszállítási engedéllyel, amennyiben kizárólag az autóbusszal általa nyújtott közúti közlekedési szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódóan nyújtja a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást.

5A közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt – erre irányuló kérelemre – annak a vállalkozásnak adja ki, amely igazolja a vállalkozás

a) szakmai irányítójának személyes megbízhatóságát,

b) szakmai irányítójának szakmai alkalmasságát és

c) megfelelő pénzügyi teljesítőképességét,

továbbá – ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését – a kérelemhez csatolja a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolását e feltételek teljesüléséről.

A vállalkozásnak – rendelkeznie kell:

 • olyan személygépkocsival, amelyet a közlekedési hatóság a 10. §-ban meghatározottak szerint elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálaton a személyszállító szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített; és
 • olyan személygépkocsi vezetővel, aki
 • legalább két éve „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott PÁV II. pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik,
 • az e rendeletben előírt vizsgakötelezettségének eleget tett, valamint
 • betöltötte a huszonegyedik életévét;
 • személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosító tevékenységi engedély esetén a 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység végzésére jogosult vállalkozással kötött írásbeli szerződéssel.

A vállalkozás szakmai irányítójára vonatkozó követelmények:

A személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie.

A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Elméleti tantárgyak:

 • vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (16 óra),
 • általános vállalkozói ismeretek (6 óra),
 • vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (6 óra),
 • a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (8 óra).

Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának vizsgát kell tennie.

Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

 • vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (25 perc),
 • általános vállalkozói ismeretek (25 perc),
 • vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (25 perc),
 • a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (25 perc).

Követelmények

Az elméleti tantárgyakból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

2.3. Esettanulmány kitöltése.

A vizsga során 3 feladatot kell a vizsgázóknak esszé formájában kifejteni a fenti négy vizsgatárggyal kapcsolatos elméleti ismeretanyagból.

Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni. Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 30 perc.

A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó követelmények:

A személyszállító-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:

légszennyezési követelmények:

 • a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét naptári évnél több nem telt el vagy a jármű környezetvédelmi osztályba sorolása megfelel a legalább az Euro IV. forgalomba helyezési követelményeknek,
 • a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt el és a környezetvédelmi osztályba sorolása legalább Euro III. szintnek megfelelő.
 • a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a három millimétert eléri,
 • minden üléséhez biztonsági övet szereltek fel,
 • a vezetőülésen és a jobboldali első ülésen helyet foglaló személy védelmét beépített, működő első légzsák is biztosítja,
 • a személygépkocsiban a kerekek blokkolását gátló berendezés (ABS) működik,
 • legalább Euro IV. belső égésű motorral (környezetvédelmi osztályba sorolása: 9, vagy annál nagyobb), vagy egy teljes feltöltéssel legalább 150 km megtételére alkalmas elektromos meghajtással rendelkezik,
 • a személygépkocsi kormányberendezése a menetirány szerinti baloldalon elhelyezett,
 • a személygépkocsi vezetőjén kívül négynél több utas szállítására nem alkalmas személygépkocsi a jobb- és a baloldalán legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,
 •  a személygépkocsiban légkondicionáló berendezés működik.

A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó további követelmények:

 • a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletekben foglaltaknak megfelelő, a személygépkocsiba beépített taxaméter (viteldíjjelző-készülék),
 • a jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a jobb oldali első ülés előtt jól látható helyen elhelyezett viteldíjtáblázat,
 • a jobb oldali első ajtajának külső részén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával – fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát,
 • a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi jobb oldali első ajtajának külső részén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával – fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát,
 • a személygépkocsi tetején rögzített, TAXI szót tartalmazó „taxi szabadjelző” berendezés, amelynek megvilágítása – eltérő színű vészvillogtatást kivéve – a viteldíjjelző készülék „foglalt” állásában nem működtethető.

Amennyiben sárga taxival szeretne személytaxis személyszállítást végezni és még nincs taxis bizonyítványa.

Amennyiben már rendelkezik személytaxis személyszállító bizonyítvánnyal és meg szeretné hosszabbítani.

Amennyiben egyéni vállalkozóként szeretne taxis vagy személygépkocsis személyszállító tevékenységet végezni. (Szakmai irányító)

Amennyiben viteldíj készülék nélkül (max. 9 fő) szeretne személyszállító tevékenységet végezni, NT számos gépjárművel. (NEM TAXI)

Call Now Button