2018-08-07

Taxis vállalkozói

Taxi vállalkozói tanfolyam és vizsga (62.000 Ft)

Következő vizsga: 2018.09.13. | Jelentkezési határidő: 2018.08.24.

Tanfolyam és vizsga helyszíne: 1201 Budapest, Helsinki út 81.
Tanfolyam (3 nap): 2018.09.10. / 2018.09.11. / 2018.09.12.

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: 0620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

Taxis vállalkozói tanfolyam célja

A vállalkozói szaktanfolyam célja a személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozások szakmai irányítására olyan szakemberek képzése és felkészítése, akik megfelelő módon ismerik a munkájukhoz kapcsolódó jogszabályi hátteret, szakmai előírásokat és meg tudnak felelni az adott vállalkozói környezet kihívásainak.

A képzés célja továbbá, hogy a tanfolyamon résztvevőket olyan használható tudással ruházza fel, amely mind elméleti, mind gyakorlati síkon elősegíti a modern vállalkozásokkal szemben támasztott elvárásoknak való megfelelést.

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: 0620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

ISMERTETŐ

Azokban a társas vagy egyéni vállalkozásokban, ahol taxi gépkocsival, személyeket kívánnak szállítani, szükség van a vállalkozás tevékenységi engedély kiadásához egy szakmai irányítóra. A szakmai irányítónak el kell végeznie a személytaxis és a személygépkocsis személyszállító vállalkozó szaktanfolyamot.

A szakmai irányító szakmai alkalmasságát a taxis vállalkozói tanfolyam és vizsga elvégzésével a sikeres vizsgák letétele és a bizonyítvány kézhezvétele után lehet igazolni.

A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. számú rendelet 7§., és az 1. sz. Melléklet előírásainak megfelelő szaktanfolyam.

Jelentkezés feltételei:

 • Érvényes személyi igazolvány
 • vagy
 • Érvényes vezetői engedély

Beiskolázáshoz szükséges okmányok:

 • Személyi igazolvány
 • vagy
 • Vezetői engedély
 • és
 • Lakcímkártya

Tantárgyak, óraszámok:

 • Vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (óraszám: 16 óra)
 • Általános vállalkozói ismeretek (óraszám: 6 óra)
 • Vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (óraszám: 6 óra)
 • A személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (óraszám: 8 óra)
 • Tanfolyam és vizsgára jelentkezés a képzőszerv irodájában, személyesen történik.
 • A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki.
 • A tanfolyami napokon való részvétel kötelező.
 • Online jelentkezési lap kitöltésével jelzi szándékát a tanfolyami részvétellel kapcsolatban.
 • Az online jelentkezési lap kitöltése, nem minősül jelentkezésnek. Jelentkezés személyesen, a Szerviz Oktatási Központ Kft. irodájában történik.

Taxis vállalkozói vizsga

A Taxis vállalkozói vizsga, írásbeli vizsgából áll.

Vizsgakövetelmények:

 • Vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek – Teszt
 • Általános vállalkozói ismeretek – Teszt
 • Vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek – Teszt
 • A személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai – Teszt
 • Esettanulmány – Írásbeli esettanulmány

Sikeres Taxis vállalkozói vizsgát követően a vizsgázó Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói bizonyítványt kap.

A sikeres Taxis vállalkozói vizsga elvégzése után, a Taxi gépkocsivezető alaptanfolyam elvégzését ajánljuk.

Amennyiben a Személygépkocsis Személyszállító Szolgáltatói alapképzés és vizsga elvégzésére van szüksége, a tanfolyam menüpont alatt megtalálja a képzés bővebb ismertetőjét.

Tanfolyam és vizsgadíj
TAXIS vállalkozói tanfolyam és vizsga
62.000Forint/fő
 • Vizsgagarancia
 • Oktatás díja
 • Vizsgadíj
 • Bizonyítvány díj
Jelentkezzen most, ne maradjon le a tanfolyamról!

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: 0620 297 9389

Taxisok, figyelem! 2017. december 29-én pénteken, megjelent a MAGYAR KÖZLÖNY 231. számában a következő módosítás: A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása: 34.§ A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a) 26.§ (1) bekezdésében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg, b) 26. § (2) bekezdésében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg lép.

További képzéseink

TAXIS tanfolyamok, vizsgák
Személytaxi-vezetői és személyszállító bizonyítvány
 • Taxis alapképzés:
 • Következő vizsga: 2018.09.13. | Jelentkezési határidő: 2018.08.24.
 • Taxis továbbképzés:
 • Következő vizsga: 2018.09.13. | Jelentkezési határidő: 2018.08.24.
 • Taxis különbözeti:
 • Következő vizsga: 2018.09.13. | Jelentkezési határidő: 2018.08.24.
 • Személygépkocsis személyszállító:
 • Következő vizsga: 2018.09.13. | Jelentkezési határidő: 2018.08.24.
 • Taxis vállalkozói:
 • Következő vizsga: 2018.09.13. | Jelentkezési határidő: 2018.08.24.

Kiegészítő, hasznos információk - az információk, tájékoztató jellegűek. Az aktuális jogszabályban előírtaknak megfelelően kell eljárni.

A tevékenységi engedélyre vonatkozó rendlekezések

A tevékenységi engedélyben meg kell jelölni, hogy az engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozik. Mindkét tevékenységre külön-külön kell a tevékenységi engedélyt kiadni. A tevékenységi engedély ötéves időtartamra adható ki. A tevékenységi engedély időtartamát a közlekedési hatóság a vállalkozás kérelmére ismételten öt évre meghosszabbítja. Ha a vállalkozás a tevékenységi engedély kiadására e rendeletben meghatározott feltételeknek továbbra is megfelel, a tevékenységi engedély időbeli hatályának a meghosszabbítása nem tagadható meg.

A tevékenységi engedélyben – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túlmenően – fel kell tüntetni

 • az engedély egyedi sorszámát,
 • az engedélyezett szolgáltatás megnevezését,
 • a vállalkozás nevét, székhelyét (telephelyét, telephelyeit),
 • a szakmai irányító nevét,
 • az üzemeltetett személygépkocsik darabszámát,
 • személytaxi-szolgáltatásnál az engedélyezett működési területet.

 

A tevékenységi engedélyt egy eredeti példányban és annyi rendszámra szóló engedélykivonattal kell kiadni, ahány személygépkocsi üzemeltetésére jogosult a vállalkozás.

Az engedélykivonat a következőket tartalmazza:

 • a vállalkozás neve, székhelye (telephelye, telephelyei),
 • az adott személygépkocsi telephelye,
 • az engedélykivonat sorszáma,
 • az engedélyezett szolgáltatás megnevezése,
 • a személygépkocsi rendszáma,
 • személytaxi-szolgáltatásnál az adott személygépkocsi engedélyezett működési területe,
 • a tevékenységi engedély egyedi sorszáma.

A tevékenységi engedélyt a vállalkozás a székhelyén köteles őrizni.

Az engedélykivonatot a szolgáltatás nyújtása során folyamatosan a járművön kell tartani.

A tevékenységi engedélyt és az engedélykivonatot az ellenőrzésre jogosult személy részére fel kell mutatni.

A vállalkozás által használt személygépkocsi cseréje esetén a személygépkocsira vonatkozó engedélykivonat cseréjére az adatváltozásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A személyszállító szolgáltatás engedélyezésére vonatkozó rendelkezések

Személyszállító szolgáltatás – a meghatározott személyszállító szolgáltatást kivéve – csak a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott hatósági engedély (a továbbiakban: tevékenységi engedély) birtokában végezhető. A tevékenységi engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosít.

 • A tevékenységi engedélyt – kérelemre – a vállalkozás székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki. A közlekedési hatóság kérelemre – a tevékenységi engedélyen kívül – a vállalkozás által személyszállító szolgáltatás végzése céljából üzemben tartott személygépkocsikra személygépkocsinként engedélykivonatot is kiállít. Ugyanarra a személygépkocsira csak egyféle – tehát vagy személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó – engedélykivonat állítható ki.
 • Tevékenységi engedélyt a közlekedési hatóság annak a vállalkozásnak ad, amely a tevékenység folytatásához e rendeletben – továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) e tevékenység végzését rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) rendeletében – meghatározott feltételeknek megfelel.
 • Engedélykivonatot a közlekedési hatóság a tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás által üzemben tartott személygépkocsira abban az esetben ad ki, ha a személygépkocsi megfelel az e rendeletben – továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) e tevékenység végzését rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat rendeletében – meghatározott feltételeknek.
 • A személytaxi-szolgáltatás sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival végezhető. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a személytaxi-szolgáltatást olyan környezetkímélő gépkocsival végzik, amelyhez világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát adtak ki.
 • A személygépkocsis személyszállító szolgáltatás fehér alapszínű, sorozatban előállított, állandó rendszámtáblával és regisztrációs matricával ellátott személygépkocsival végezhető.
 • A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben és az engedélykivonatban az engedély kiadása iránti kérelemben foglaltak alapján meg kell határozni azt a területet (a továbbiakban: működési terület), ahol a vállalkozás a személyszállítási szolgáltatást végezheti. A működési terület lehet

a) a főváros területe,

b) a megye egész területe,

c) a megye területe, az engedélyben megjelölt települések területének a kivételével,

d) a megyei jogú város területe, vagy

e) meghatározott település, vagy települések területe.

 • Ha a vállalkozás működési területe a megye egész területére szól, a közlekedési hatóság – a vállalkozás kérelemére – a vállalkozás egyes személygépkocsijainak a működési területét azok engedélykivonatában a (7) bekezdés c), d) vagy e) pontjában megjelölt kisebb területre határozza meg.
 • Személytaxival a működési területén kívül – az általa szállított utas visszaszállítását kivéve – utas csak írásbeli előrendelés alapján és csak a személytaxi működési területén levő úticéllal vehető fel.
 • Ha a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) közigazgatási területén – rendeletében – meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését, a tevékenységi engedély e területre csak abban az esetben adható ki, ha a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedés-szervező igazolja, hogy a vállalkozás megfelel a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek is.
 • A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben meghatározott működési terület a vállalkozás kérelmére több megye területére is kiterjedhet, vagy utólag kiterjesztésre kerülhet. A kiterjedés vagy kiterjesztés iránti kérelmet – ha olyan területre is vonatkozik, amelyre a helyi önkormányzat feltételeket határozott meg, az önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolásával együtt – a tevékenységi engedélyt kiállító közlekedési hatósághoz kell benyújtani. Ha a vállalkozás, illetve a vállalkozás által üzemben tartott személygépkocsi az adott területre kiadott önkormányzati rendeletben foglaltaknak is megfelel, a közlekedési hatóságnak a vállalkozás működési területét a vállalkozás kérelmében foglaltak szerint kell meghatároznia, illetve a vállalkozás tevékenységi engedélyében maghatározott működési területet ennek figyelembe vételével kell kiegészítenie, és erről a kiterjedés vagy kiterjesztés szerint illetékes közlekedési hatóságot egyidejűleg értesítenie kell.
 • Ha a vállalkozás a működési területének valamely részén már nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, a tevékenységi engedélyt kiadó közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyben, illetve az engedélykivonatban meghatározott működési területet módosítja.
 • A személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedély alapján e szolgáltatás az ország egész területén végezhető.

Személyszállító szolgáltatásra vonatkozó tevékenységi engedély nélkül végezhet személygépkocsis személyszállító szolgáltatást az a vállalkozás, amely rendelkezik autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységre vonatkozó érvényes közúti személyszállítási engedéllyel, amennyiben kizárólag az autóbusszal általa nyújtott közúti közlekedési szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódóan nyújtja a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást.

5A közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt – erre irányuló kérelemre – annak a vállalkozásnak adja ki, amely igazolja a vállalkozás

a) szakmai irányítójának személyes megbízhatóságát,

b) szakmai irányítójának szakmai alkalmasságát és

c) megfelelő pénzügyi teljesítőképességét,

továbbá – ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését – a kérelemhez csatolja a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolását e feltételek teljesüléséről.

A vállalkozásnak – rendelkeznie kell:

 • olyan személygépkocsival, amelyet a közlekedési hatóság a 10. §-ban meghatározottak szerint elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálaton a személyszállító szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített; és
 • olyan személygépkocsi vezetővel, aki
 • legalább két éve „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott PÁV II. pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik,
 • az e rendeletben előírt vizsgakötelezettségének eleget tett, valamint
 • betöltötte a huszonegyedik életévét;
 • személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosító tevékenységi engedély esetén a 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység végzésére jogosult vállalkozással kötött írásbeli szerződéssel.

A vállalkozás szakmai irányítójára vonatkozó követelmények

A személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie.

A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Elméleti tantárgyak:

 • vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (16 óra),
 • általános vállalkozói ismeretek (6 óra),
 • vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (6 óra),
 • a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (8 óra).

Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának vizsgát kell tennie.

Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

 • vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (25 perc),
 • általános vállalkozói ismeretek (25 perc),
 • vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (25 perc),
 • a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (25 perc).

Követelmények

Az elméleti tantárgyakból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

2.3. Esettanulmány kitöltése.

A vizsga során 3 feladatot kell a vizsgázóknak esszé formájában kifejteni a fenti négy vizsgatárggyal kapcsolatos elméleti ismeretanyagból.

Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni. Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 30 perc.

A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó követelmények

A személyszállító-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:

légszennyezési követelmények:

 • a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét naptári évnél több nem telt el vagy a jármű környezetvédelmi osztályba sorolása megfelel a legalább az Euro IV. forgalomba helyezési követelményeknek,
 • a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt el és a környezetvédelmi osztályba sorolása legalább Euro III. szintnek megfelelő.
 • a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a három millimétert eléri,
 • minden üléséhez biztonsági övet szereltek fel,
 • a vezetőülésen és a jobboldali első ülésen helyet foglaló személy védelmét beépített, működő első légzsák is biztosítja,
 • a személygépkocsiban a kerekek blokkolását gátló berendezés (ABS) működik,
 • legalább Euro IV. belső égésű motorral (környezetvédelmi osztályba sorolása: 9, vagy annál nagyobb), vagy egy teljes feltöltéssel legalább 150 km megtételére alkalmas elektromos meghajtással rendelkezik,
 • a személygépkocsi kormányberendezése a menetirány szerinti baloldalon elhelyezett,
 • a személygépkocsi vezetőjén kívül négynél több utas szállítására nem alkalmas személygépkocsi a jobb- és a baloldalán legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,
 •  a személygépkocsiban légkondicionáló berendezés működik.

 

A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó további követelmények:

 • a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletekben foglaltaknak megfelelő, a személygépkocsiba beépített taxaméter (viteldíjjelző-készülék),
 • a jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a jobb oldali első ülés előtt jól látható helyen elhelyezett viteldíjtáblázat,
 • a jobb oldali első ajtajának külső részén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával – fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát,
 • a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi jobb oldali első ajtajának külső részén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával – fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát,
 • a személygépkocsi tetején rögzített, TAXI szót tartalmazó „taxi szabadjelző” berendezés, amelynek megvilágítása – eltérő színű vészvillogtatást kivéve – a viteldíjjelző készülék „foglalt” állásában nem működtethető.