2018-08-07

Taxi gépkocsivezető alapképzés

Taxi gépkocsivezető alapképzés (62.000 Ft)

Következő vizsga: 2018.09.13. | Jelentkezési határidő: 2018.08.24.

Tanfolyam és vizsga helyszíne: 1201 Budapest, Helsinki út 81.
Tanfolyam (3 nap): 2018.09.10. / 2018.09.11. / 2018.09.12.

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: 0620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

Taxis alap tanfolyam célja

A Taxis alaptanfolyam és Taxis vizsga célja, hogy a hallgatók a közúti közlekedési szolgáltatás Személytaxis személyszállító tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátáshoz szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket megszerezzék; olyan szakemberekké váljanak, akik munkájuk végzése során alkalmasak a személyszállítási tevékenység kulturált, szakszerű ellátására.

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: 0620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

Kinek kell elvégezni a Taxis alap tanfolyamot?

Taxis alapképzés annak szükséges, aki még nem vett részt korábban Taxis tanfolyamon.

A taxis vizsgát a 176/2015.(VII.7.) Korm.rendelet újra szabályozta.

Fontosabb változás, hogy a taxis vizsga csak 5 évig érvényes.

Következő 5 évre úgy lehet meghosszabbítani, hogy a lejárat előtt Taxis továbbképzésen és Taxis vizsgán kell részt venni.

A Taxis továbbképzés és vizsga azokat a taxi gépkocsivezetőket is érinti, akik az új taxisrendelet hatályba lépése előtt szerezték a taxis képesítést.

Nekik legkésőbb 2018. december 31.-ig kell Taxis továbbképzésen és Taxis vizsgán részt venni ahhoz, hogy a korábban hatályos 89/1988.(XII.20.) MT rendelet alapján kiadott taxis vizsgaigazolásuk érvényes maradjon.

Jelentkezés feltételei:

 • betöltött 21. életév;
 • Vezetői engedély: min. 2 éves, legalább „B” kategóriára érvényes

Beiskolázáshoz szükséges okmányok:

 • Személyi igazolvány
 • Vezetői engedély
 • Lakcímkártya

Tantárgyak, óraszámok:

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (óraszám: 8 óra)
 • Speciális vezetéstechnikai ismeretek (óraszám: 2 óra)
 • Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (óraszám: 8 óra)
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (óraszám: 8 óra)
 • A személytaxi tartozékainak kezelése (óraszám: 2 óra)
 • Tanfolyam és vizsgára jelentkezés a képzőszerv irodájában, személyesen történik.
 • A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki.
 • A tanfolyami napokon való részvétel kötelező.
 • Online jelentkezési lap kitöltésével jelzi szándékát a tanfolyami részvétellel kapcsolatban.
 • Az online jelentkezési lap kitöltése, nem minősül jelentkezésnek. Jelentkezés személyesen, a Szerviz Oktatási Központ Kft. irodájában történik.

Taxis vizsga

A Taxis vizsga, írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgából áll.

Vizsgakövetelmények:

 • Közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet – Teszt
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció – Teszt
 • Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete – Szóbeli gyakorlat
 • Vezetési gyakorlat – Gyakorlat

Sikeres Taxis vizsgát követően a vizsgázó Személytaxis Személyszállító Szolgáltató igazolást kap.

A sikeres Taxis alaptanfolyam és vizsga elvégzése után, a Taxis vállalkozói tanfolyam elvégzését ajánljuk.

Taxis igazolvány lejárata: vizsga dátumától számított 5 év.

Tanfolyam és vizsgadíj
TAXIS alap tanfolyam
62.000Forint/fő
 • Vizsgagarancia
 • Ingyenes segédanyag
 • Oktatás díja
 • Vizsgadíj
 • Bizonyítvány díj
Jelentkezzen most, ne maradjon le a tanfolyamról!

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: 0620 297 9389

Taxisok, figyelem! 2017. december 29-én pénteken, megjelent a MAGYAR KÖZLÖNY 231. számában a következő módosítás: A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása: 34.§ A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a) 26.§ (1) bekezdésében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg, b) 26. § (2) bekezdésében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg lép.
TAXIS tanfolyamok, vizsgák
Személytaxi-vezetői és személyszállító bizonyítvány
 • Taxis alapképzés:
 • Következő vizsga: 2018.09.13. | Jelentkezési határidő: 2018.08.24.
 • Taxis továbbképzés:
 • Következő vizsga: 2018.09.13. | Jelentkezési határidő: 2018.08.24.
 • Taxis különbözeti:
 • Következő vizsga: 2018.09.13. | Jelentkezési határidő: 2018.08.24.
 • Személygépkocsis személyszállító:
 • Következő vizsga: 2018.09.13. | Jelentkezési határidő: 2018.08.24.
 • Taxis vállalkozói:
 • Következő vizsga: 2018.09.13. | Jelentkezési határidő: 2018.08.24.

Tájékoztató a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról.

Ez a tájékoztató nem helyettesíti az aktuális, teljes rendeletet! Kérem, a teljes rendelet szövegét olvassa végig. (31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet, 14/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelet)

A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételei

FONTOS VÁLTOZÁS:

14/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

 • Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)-(4) bekezdésében, valamint a 49. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 • 1. § A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 • „(1) Az egységdíjak kötelező mértéke – rögzített hatósági árként – a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák)

1. melléklet a 14/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A műszerfalon elhelyezett tarifatájékoztató táblázattal együtt fel kell tüntetni a szolgáltatással kapcsolatos panaszbejelentés lehetőségéről szóló tájékoztatást. A közlekedésszervező egységes tarifatáblázata tartalmazza a panaszbejelentés lehetséges címzettjeit az alábbiak szerint (az intézmény nevének és címének feltüntetésével):

„Panaszaival kapcsolatosan a következő helyeken tehet bejelentést:

 • 1. BKK Zrt. Ügyfélszolgálata
 • 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
 • e-mail: bkk@bkk.hu
 • tel.: +36 1 3 255 255; +36 30 774 1000

 

 • 2. Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály
 • 1051 Budapest, Sas utca 19.
 • e-mail:fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
 • tel.: +36 1 450 2598

Személytaxival személyszállítási szolgáltatást kizárólag olyan járművel lehet végezni, amelyen: – a külön jogszabályban előírt tartalmú tájékoztató feliraton kívül – a rendeletben meghatározott módon, formátumban és tartalommal a személytaxi-szolgáltató által alkalmazott árak, valamint a panaszok megtételének lehetőségei is feltüntetésre kerülnek.

 • A személytaxit fel kell szerelni a kizárólag a „taxi” szót tartalmazó, borostyánsárga alapszínű, szemből és hátulról legalább 410×171 mm felülettel látszó, LED fényforrással megvilágítható berendezéssel (a továbbiakban: szabadjelző), amelyen a „taxi” feliraton kívül más felirat, egyéb jel vagy jelzés nem helyezhető el.

Egységes taxi szabadjelző:

 • A szabadjelző befogadó mérete: 410×171 mm
 • Borostyánsárga alapon fekete színű betűvel tartalmazza a taxi kiírást.
 • A felirat színe: Fekete Betűkészlet: Frutiger Next Lt/Fekete
 • A keretben található sárga szín: Borostyánsárga.
 • Előre fehér, hátra borostyánsárga színnel világít.
 • A szabadjelző megvilágítása – eltérő színű vészvillogtatást kivéve – a viteldíjjelző készülék „foglalt” állásában nem működtethető, a viteldíjjelző készülék „szabad” állásában pedig a szabadjelzőnek előre fehér, hátra borostyánsárga színnel világítania kell.
 • Amikor a személytaxi nem végez szolgáltatást, a szabadjelzőt le kell takarni, vagy le kell szerelni.
 • Személytaxin kizárólag a rendeletben meghatározottak szerinti szabadjelző helyezhető el, kivéve, ha a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat rendelkezik védjegyoltalom alatt álló szabadjelzővel.
 • Ez utóbbi esetben a védjegyoltalom alatt álló és a közlekedésszervező által előzetesen jóváhagyott szabadjelző is felszerelhető a szolgálattal érvényes szerződésben álló alvállalkozó, tag, munkavállaló személytaxijára, és az ilyen szabadjelzőt a személytaxi-szolgáltató egyebekben a rendeletben szabályozottak szerint használhatja.
 • A személytaxi üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett jármű külső és belső megjelenése esztétikus és tiszta legyen, továbbá megfeleljen az e rendeletben meghatározott követelményeknek.
 • Személytaxi-szolgáltatás kizárólag a gyártási év alapján számított maximum 10 éves gépkocsival végezhető a 10. év december 31. napjáig.
 • Minden év október 15-től a következő év március 15-ig terjedő időszakban szolgáltatást teljesíteni kizárólag téli típusú gumiabronccsal felszerelt személytaxival lehet.
 • Személytaxi-szolgáltatás 2013. szeptember 1-jétől kezdődően legalább 55 kW teljesítményű és EURO 4 környezetvédelmi besorolású, 2018. év január 1-jétől kezdődően pedig legalább 55 kW teljesítményű és EURO 5 környezetvédelmi besorolású személygépkocsival folytatható. A gyárilag hibrid személygépkocsik esetén az összes hajtómotor teljesítményt együttesen szükséges figyelembe venni.
 • Személytaxi-szolgáltatás kizárólag olyan személygépkocsival folytatható, amelynek a tengelytávja minimum 2550 mm, továbbá öt személy szállítása esetén a csomagtartó mérete minimum 430 liter. A gyárilag elektromos és hibrid autók esetén a csomagtartó mérete minimum 300 liter. Személytaxi-szolgáltatás március 15. és október 15. között kizárólag működőképes légkondicionáló berendezéssel rendelkező járművel folytatható. Személytaxiban dohányozni tilos, és erről a figyelemfelhívást a járműben ki kell helyezni.
 • A jogszabályi előírásoknak megfelelő reklám kizárólag a személytaxi hátsó lökhárítóján, a 2. mellékletben szereplő módon helyezhető el.
 • A személytaxit bankkártyás fizetésre alkalmas terminállal fel kell szerelni és azt működőképes állapotban kell tartani. Az utas igényének megfelelően a bankkártyás díjfizetési igényt teljesíteni kell, és valamennyi bankkártyával elektronikus módon történő fizetést plusz díj felszámítása nélkül el kell fogadni. – Használható bankkártyák (100×200 mm-es felületen, a hátsó kisméretű ablakon): Átlátszó matricán