2018-12-10

Taxi gépkocsivezető alapképzés

Taxis alap tanfolyam és vizsga

61.990,-Ft

Következő tervezett vizsga: 2019.01.31.

Jelentkezési határidő: 2019.01.04.

Tanfolyam és vizsga helyszíne: 1201 Budapest, Helsinki út 81.

Tanfolyam (3 nap): 2019.01.28. / 2019.01.29. / 2019.01.30.

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

Kinek kell elvégezni a Taxis alap tanfolyamot?

Taxis alapképzés annak szükséges, aki még nem vett részt korábban Taxis tanfolyamon.

Amennyiben sárga taxival (viteldíj készülékkel ellátott taxi gépkocsival) szeretne díj ellenében végzett személyszállítást végezni, erre a képzésre van szüksége.

Jelentkezés feltételei:

 • betöltött 21. életév;
 • Vezetői engedély: min. 2 éves, legalább „B” kategóriára érvényes

Beiskolázáshoz szükséges okmányok:

 • Személyi igazolvány
 • Vezetői engedély
 • Lakcímkártya

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

Taxis alap tanfolyam célja

A Taxis alap tanfolyam és Taxis vizsga célja, hogy a hallgatók a közúti közlekedési szolgáltatás Személytaxis személyszállító tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátáshoz szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket megszerezzék; olyan szakemberekké váljanak, akik munkájuk végzése során alkalmasak a személyszállítási tevékenység kulturált, szakszerű ellátására.

A taxis vizsgát a 176/2015.(VII.7.) Korm.rendelet újra szabályozta.

Fontosabb változás, hogy a taxis vizsga csak 5 évig érvényes.

Következő 5 évre úgy lehet meghosszabbítani, hogy a lejárat előtt Taxis továbbképzésen és Taxis vizsgán kell részt venni.

A Taxis továbbképzés és vizsga azokat a taxi gépkocsivezetőket is érinti, akik az új taxisrendelet hatályba lépése előtt szerezték a taxis képesítést.

Nekik legkésőbb 2018. december 31.-ig kell Taxis továbbképzésen és Taxis vizsgán részt venni ahhoz, hogy a korábban hatályos 89/1988.(XII.20.) MT rendelet alapján kiadott taxis vizsgaigazolásuk érvényes maradjon.

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Hétvégén és ünnepnapon is hívható.

Tanfolyam és vizsgadíj
TAXIS alap tanfolyam
61.990,-Ft/fő
 • Vizsgagarancia
 • Ingyenes segédanyag
 • Oktatás díja
 • Vizsgadíj
 • Bizonyítvány díj
Jelentkezzen most, ne maradjon le a tanfolyamról!

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Vizsgagarancia
100%
Felkészítés
100%
Szakértelem
100%
Taxisok, figyelem! 2017. december 29-én pénteken, megjelent a MAGYAR KÖZLÖNY 231. számában a következő módosítás: A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása: 34.§ A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a) 26.§ (1) bekezdésében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg, b) 26. § (2) bekezdésében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg lép.

Tantárgyak, óraszámok:

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (óraszám: 8 óra)
 • Speciális vezetéstechnikai ismeretek (óraszám: 2 óra)
 • Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (óraszám: 8 óra)
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (óraszám: 8 óra)
 • A személytaxi tartozékainak kezelése (óraszám: 2 óra)
 • Tanfolyam és vizsgára jelentkezés a képzőszerv irodájában, személyesen történik.
 • A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki.
 • A tanfolyami napokon való részvétel kötelező.
 • Online jelentkezési lap kitöltésével jelzi szándékát a tanfolyami részvétellel kapcsolatban.
 • Az online jelentkezési lap kitöltése, nem minősül jelentkezésnek. Jelentkezés személyesen, a Szerviz Oktatási Központ Kft. irodájában történik.

Taxis vizsga

A Taxis vizsga, írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgából áll.

Vizsgakövetelmények:

 • Közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet – Teszt
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció – Teszt
 • Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete – Szóbeli gyakorlat
 • Vezetési gyakorlat – Gyakorlat

Sikeres Taxis vizsgát követően a vizsgázó Személytaxis Személyszállító Szolgáltató igazolást kap.

A sikeres Taxis alaptanfolyam és vizsga elvégzése után, a Taxis vállalkozói tanfolyam elvégzését ajánljuk.

Taxis igazolvány lejárata: vizsga dátumától számított 5 év.

Amennyiben sárga taxival szeretne személytaxis személyszállítást végezni és még nincs taxis bizonyítványa.

Amennyiben már rendelkezik személytaxis személyszállító bizonyítvánnyal és meg szeretné hosszabbítani.

Amennyiben egyéni vállalkozóként szeretne taxis vagy személygépkocsis személyszállító tevékenységet végezni. (Szakmai irányító)

Amennyiben viteldíj készülék nélkül (max. 9 fő) szeretne személyszállító tevékenységet végezni, NT számos gépjárművel. (NEM TAXI)

Hogyan lehetek Taxis?

Megfelelek a Taxis vizsgára való jelentkezés feltételeinek?

21. életév betöltése,

2 éves 'B' kategóriás vezetői engedély.

Taxis alap tanfolyamra van szükségem?

Ha Sárga taxival, viteldíj ellenében szeretne személyeket szállítani és még nincs taxis bizonyítványa, akkor erre a tanfolyamra van szüksége.

Milyen bizonyítvánnyal fogok Taxis személygépkocsit vezetni?

Személytaxis személyszállító szolgáltató alapképesítéssel lehet Taxi személygépkocsit vezetni. (Taxis alap tanfolyam és vizsga)

Milyen orvosi és PÁV vizsgálatra van szükségem?

PÁV II. Pályaalkalmassági vizsgálat NEM ELŐFELTÉTELE a képzésnek és a Taxis vizsgának.

Akár a képzés megkezdése előtt, vagy utána is elvégezhető a PÁV II. vizsgálat.

Amennyiben Ön taxit szeretne vezetni, Önre a 444/2017. (XII. 27.) Kormányrendelet vonatkozik, mely szerint a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző személygépkocsi vezetéséhez PÁV II-es alkalmassági kategória megszerzése szükséges.

PÁV II. jelentkezéshez, rendelkezni kell sikeres 102-es orvosi vizsgálati eredménnyel. (Hol csnálnak 102-es orvosit?Háziorvos, Üzemorvos stb.)

PÁV II. vizsgálatra jelentkezés:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Személyesen ügyfél fogadási időben: Budapest, VIII. ker. Vajdahunyad u. 45.

Mihez kell a PÁV II. Pályaalkalmassági vizsgálat?

PÁV II. a munkavállaláshoz, a sikeres vizsga után megszerzett Személytaxis bizonyítvánnyal együtt, a Taxis fényképes igazolvány kiváltásához szükséges.

PÁV II. és Személytaxis bizonyítvány birtokában hogyan dolgozhatok?

Amennyiben rendelkezik PÁV II. Pályaalkalmassági vizsgálattal és sikeres Személytaxis személyszállító szolgáltató vizsgát tett, mint alkalmazott dolgozhat.

Amennyiben egyéni vállalkozóként szeretne dolgozni, abban az esetben szüksége van egy Taxis Vállalkozói tanfolyamra.

A vállalkozói képzés azoknak szükséges, akik egyéni vállalkozóként, vagy gazdasági társaságban szeretnének szakmai irányítók lenni.

Erre a bizonyítványra, a tevékenysége engedély kérelem kitöltésekor, a taxis vagy személygépkocsis személyszállító szakmai vezető adatlap kitöltésekor lesz szükség.

Tájékoztató a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról.

Ez a tájékoztató nem helyettesíti az aktuális, teljes rendeletet! Kérem, a teljes rendelet szövegét olvassa végig. (31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet, 14/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelet)

A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételei

FONTOS VÁLTOZÁS:

14/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

 • Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)-(4) bekezdésében, valamint a 49. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 • 1. § A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 • „(1) Az egységdíjak kötelező mértéke – rögzített hatósági árként – a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák)

1. melléklet a 14/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A műszerfalon elhelyezett tarifatájékoztató táblázattal együtt fel kell tüntetni a szolgáltatással kapcsolatos panaszbejelentés lehetőségéről szóló tájékoztatást. A közlekedésszervező egységes tarifatáblázata tartalmazza a panaszbejelentés lehetséges címzettjeit az alábbiak szerint (az intézmény nevének és címének feltüntetésével)

„Panaszaival kapcsolatosan a következő helyeken tehet bejelentést…"

Személytaxival személyszállítási szolgáltatást kizárólag olyan járművel lehet végezni, amelyen: – a külön jogszabályban előírt tartalmú tájékoztató feliraton kívül – a rendeletben meghatározott módon, formátumban és tartalommal a személytaxi-szolgáltató által alkalmazott árak, valamint a panaszok megtételének lehetőségei is feltüntetésre kerülnek.

 • A személytaxit fel kell szerelni a kizárólag a „taxi” szót tartalmazó, borostyánsárga alapszínű, szemből és hátulról legalább 410×171 mm felülettel látszó, LED fényforrással megvilágítható berendezéssel (a továbbiakban: szabadjelző), amelyen a „taxi” feliraton kívül más felirat, egyéb jel vagy jelzés nem helyezhető el.

Egységes taxi szabadjelző:

 • A szabadjelző befogadó mérete: 410×171 mm
 • Borostyánsárga alapon fekete színű betűvel tartalmazza a taxi kiírást.
 • A felirat színe: Fekete Betűkészlet: Frutiger Next Lt/Fekete
 • A keretben található sárga szín: Borostyánsárga.
 • Előre fehér, hátra borostyánsárga színnel világít.
 • A szabadjelző megvilágítása – eltérő színű vészvillogtatást kivéve – a viteldíjjelző készülék „foglalt” állásában nem működtethető, a viteldíjjelző készülék „szabad” állásában pedig a szabadjelzőnek előre fehér, hátra borostyánsárga színnel világítania kell.
 • Amikor a személytaxi nem végez szolgáltatást, a szabadjelzőt le kell takarni, vagy le kell szerelni.
 • Személytaxin kizárólag a rendeletben meghatározottak szerinti szabadjelző helyezhető el, kivéve, ha a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat rendelkezik védjegyoltalom alatt álló szabadjelzővel.
 • Ez utóbbi esetben a védjegyoltalom alatt álló és a közlekedésszervező által előzetesen jóváhagyott szabadjelző is felszerelhető a szolgálattal érvényes szerződésben álló alvállalkozó, tag, munkavállaló személytaxijára, és az ilyen szabadjelzőt a személytaxi-szolgáltató egyebekben a rendeletben szabályozottak szerint használhatja.
 • A személytaxi üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett jármű külső és belső megjelenése esztétikus és tiszta legyen, továbbá megfeleljen az e rendeletben meghatározott követelményeknek.
 • Személytaxi-szolgáltatás kizárólag a gyártási év alapján számított maximum 10 éves gépkocsival végezhető a 10. év december 31. napjáig.
 • Minden év október 15-től a következő év március 15-ig terjedő időszakban szolgáltatást teljesíteni kizárólag téli típusú gumiabronccsal felszerelt személytaxival lehet.
 • Személytaxi-szolgáltatás 2013. szeptember 1-jétől kezdődően legalább 55 kW teljesítményű és EURO 4 környezetvédelmi besorolású, 2018. év január 1-jétől kezdődően pedig legalább 55 kW teljesítményű és EURO 5 környezetvédelmi besorolású személygépkocsival folytatható. A gyárilag hibrid személygépkocsik esetén az összes hajtómotor teljesítményt együttesen szükséges figyelembe venni.
 • Személytaxi-szolgáltatás kizárólag olyan személygépkocsival folytatható, amelynek a tengelytávja minimum 2550 mm, továbbá öt személy szállítása esetén a csomagtartó mérete minimum 430 liter. A gyárilag elektromos és hibrid autók esetén a csomagtartó mérete minimum 300 liter. Személytaxi-szolgáltatás március 15. és október 15. között kizárólag működőképes légkondicionáló berendezéssel rendelkező járművel folytatható. Személytaxiban dohányozni tilos, és erről a figyelemfelhívást a járműben ki kell helyezni.
 • A jogszabályi előírásoknak megfelelő reklám kizárólag a személytaxi hátsó lökhárítóján, a 2. mellékletben szereplő módon helyezhető el.
 • A személytaxit bankkártyás fizetésre alkalmas terminállal fel kell szerelni és azt működőképes állapotban kell tartani. Az utas igényének megfelelően a bankkártyás díjfizetési igényt teljesíteni kell, és valamennyi bankkártyával elektronikus módon történő fizetést plusz díj felszámítása nélkül el kell fogadni. – Használható bankkártyák (100×200 mm-es felületen, a hátsó kisméretű ablakon): Átlátszó matricán