2019-05-24

Taxis tanfolyam tananyag

Taxis vizsga kérdések, Taxis tanfolyam tananyag, Taxis vizsga teszt

Következő tervezett vizsga: 2019.06.14.

Jelentkezési határidő: 2019.05.31.

Tanfolyam és vizsga helyszíne: 1201 Budapest, Helsinki út 81.

Tantárgyak, tanfolyam típusok szerint

Személytaxis személyszállító szolgáltató alapképzés – TSA

Elméleti tantárgyak:

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet
 • Speciális vezetéstechnikai ismeretek
 • Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció

Gyakorlat:

 • A személytaxi tartozékainak kezelése

Személytaxis személyszállító szolgáltató továbbképzés – TST

Elméleti tantárgyak:

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció

Tantervek, tanfolyam tananyagok

Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet – KÖZLK

Részletes tanterv:

Az oktatás során le kell fedni a „B” kategóriás járművezető képzés „Közlekedési alapismeretek” és „Járművezetés elmélete című tantárgyainak teljes anyagát. A nagyfokú differenciálásra való tekintettel a pontos tematika összeállítása a hallgatók felkészültségének függvényében az előadó feladata.

A hibaelhárítással kapcsolatban a következő ismeretanyagot kell bemutatni:

 • olajszint, olajnyomás ellenőrzése,
 • az ablaktörlő, ablakmosó ellenőrzése,
 • a hűtőfolyadék szintjének és hőmérsékletének ellenőrzése,
 • a tüzelőanyag-ellátó berendezés ellenőrzése, karbantartása,
 • a dízel tüzelőanyag-ellátó karbantartása,
 • a gyújtóberendezés és az akkumulátor ellenőrzése, karbantartása,
 • a világító- és jelzőberendezések, a generátor és feszültségszabályozó ellenőrzése, az ékszíj ellenőrzése,
 • a tengelykapcsoló pedál holtjátékának ellenőrzése,
 • a kerékfelfüggesztések, és a kerék ellenőrzése,
 • a gumiabroncsok ellenőrzése, a helyes légnyomás beállítása,
 • a kormányholtjáték ellenőrzése,
 • a hidraulikus fékberendezés üzemképességének ellenőrzése,
 • a fékfolyadék szintjének ellenőrzése,
 • a kézifék ellenőrzése,
 • a közlekedés biztonságát növelő segédberendezések (ABS, stb.).

Speciális vezetéstechnikai ismeretek – VEZTK

Részletes tanterv:

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni:

 • a gépkocsi alul-, illetve túlkormányozottsága,
 • közlekedés hegy-, illetve lejtmenetben,
 • közlekedés alacsony tapadási és rossz látási viszonyok mellett,
 • utasfelvétel céljából történő megállások, lehetséges veszélyhelyzetek,
 • defenzív járművezetési technikák,
 • környezettudatos, üzemanyag-takarékos járművezetési stílus.

Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete – HELYISMK

Részletes tanterv:

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni:

 • Közlekedés-földrajzi ismeretek
 • térképhasználat, térképismeret, a címjegyzék használata,
 • az adott megye útjainak elhelyezkedése az ország közúthálózatában,
 • a terület települései, nagyobb városainak részei, közútjai, középületei, a városok forgalomszervezési jellegzetességei,
 • a terület közlekedési hálózata (közúti, vasúti, légi, vízi), helyközi és helyi közlekedés a területen.
 • A megye főbb idegenforgalmi nevezetességei
 • természeti     látnivalók     (nemzeti      parkok,     természetvédelmi     területek, arborétumok, látogatható barlangok, stb.),
 • kulturális, történelmi nevezetességek (idegenforgalmi érdeklődésre számot tartó épületek, múzeumok, képtárak, állandó kiállítások),
 • szabadidősportokra és üdülésre alkalmas területek,
 • a rendszeresen megrendezésre kerülő idegenforgalmi szempontból jelentős események helye, ideje, tartalma.
 • Navigációs és fedélzeti elektronikus rendszerek
 • műholdas helymeghatározás,
 • korszerű    helymeghatározó    és    navigációs    rendszerek    (GPS)    működése, kezelése.

Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció – SZEMK

Részletes tanterv:

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni:

 • A tevékenységre vonatkozó jogszabályok
 • A Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény szerződésekre vonatkozó rendelkezései:
 • a szerződés általános szabályai
 • a    szerződés    megkötése,    képviselet,    tartalom,    tárgy,    semmisség, megtámadhatóság,
 • szerződésmódosítás, mellékkötelezettség, beszámítás, szerződésszegés, megszüntetés egyes esetei,
 • elévülés, engedményezés, tartozásvállalás.
 • a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló rendelet által meghatározott feltételek:
 • a közúti közlekedési szolgáltatások fajtái,
 • a tevékenységi engedély,
 • a személyszállító vezetői igazolványra vonatkozó rendelkezések,
 • személytaxira    illetve    személygépkocsis    személyszállító    szolgáltató gépkocsiként használható személygépkocsira vonatkozó előírások,
 • műszaki alkalmassági vizsgálat,
 • a járművön feltüntetendő adatok,
 • a járművezető alkalmassági feltételei,
 • személyszállító vezetői igazolvány,
 • a jármű saját célra történő igénybevétele.
 • kártérítés, utazásból való kizárás,
 • poggyászszállításra vonatkozó szabályok.

A fuvarvállalással kapcsolatos ismeretek:

 • a fuvarvállalás lehetséges formái,
 • a fuvarvállalási kényszer,
 • a taxi drosztok igénybevételi lehetőségei,
 • a szerződés tárgya, tartalma, a felelősség,
 • okmánykezelés.

Személyszállítás lebonyolítása:

 • az úti cél meghatározása, a szállítás útvonala, szállítási akadályok,
 • poggyász szállítása,
 • élőállat szállítása,
 • különleges személyszállítási feladatok.

 Díjszabás, díjalkalmazási ismeretek:

 • az árformák (rögzített, maximált, szabad ár),
 • a díjszabás,
 • a személytaxival kapcsolatos díjszabás rendszere,
 • díjalkalmazási ismeretek,
 • a díjszámítási módok,
 • a személytaxi fuvardíja (alapdíj, egységdíj),
 • nyugta és számlaadási kötelezettség,
 • a taxaméter üzembe helyezése, javítása, a használatában bekövetkező változások, egyéb előírások,
 • fuvardíj-kiegyenlítés.
 • Az utasról történő gondoskodás, akadályoztatás esetén továbbutazás biztosítása:
 • egyesületi tagság esetén az egyesület más személytaxijának biztosítása,
 • teljes önállóság esetén más taxijának biztosítása,
 • jogi    személynél,    vagy jogi   személyiséggel     nem   rendelkező    gazdasági társulásnál dolgozó alkalmazott esetén más személytaxi biztosítása,
 • egyéb közlekedési eszköz igénybevételének megszervezése másik jármű biztosítása esetén – a tulajdoni formától függetlenül – az alapdíj rendezése.

A személytaxi tartozékainak kezelése – KEZELK

Részletes tanterv:

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni:

 • A személytaxi tartozékainak kezelése
 • a viteldíjjelző működtetése, a nyomtató használata, szalagcsere, festékkazetta- csere, az adattároló használata, napi zárás, tarifaállítás,
 • a bankkártyás fizetést lehetővé tévő berendezés (terminál) kezelése, nyugta-, illetve számlaadás,
 • a szabadjelző felszerelése, működtetése, izzócsere, kontakthiba-lehetőségek,
 • a távközlési berendezések kezelése.

Tanfolyam és vizsgadíj
TAXIS alap tanfolyam
64.990Forint/fő
 • Vizsgagarancia
 • Ingyenes segédanyag
 • Oktatás díja
 • Vizsgadíj
 • Bizonyítvány díj
Tanfolyam és vizsgadíj
TAXIS továbbképzés tanfolyam
34.900Forint/fő
 • Vizsgagarancia
 • Ingyenes segédanyag
 • Oktatás díja
 • Vizsgadíj
 • Bizonyítvány díj

Kérem, válasszon Taxis, Személyszállító, Vállalkozói képzéseink közül.

64.990,-Ft

Amennyiben sárga taxival szeretne személytaxis személyszállítást végezni és még nincs taxis bizonyítványa.

34.990,-Ft

Amennyiben már rendelkezik személytaxis személyszállító bizonyítvánnyal és meg szeretné hosszabbítani.

64.990,-Ft

Amennyiben egyéni vállalkozóként szeretne taxis vagy személygépkocsis személyszállító tevékenységet végezni. (Szakmai irányító)

64.990,-Ft

Amennyiben viteldíj készülék nélkül (max. 9 fő) szeretne személyszállító tevékenységet végezni, NT számos gépjárművel. (NEM TAXI)

Call Now Button