2020-09-18

Taxis tanfolyam tananyag

Taxis vizsga kérdések, Taxis tanfolyam tananyag, Taxis vizsga teszt

Következő tervezett vizsga: 2020.10.08.

Jelentkezési határidő: 2020.09.27.

Tanfolyam helyszíne: 1201 Budapest, Helsinki út 81.

85.000,-Ft

Amennyiben sárga taxival szeretne személytaxis személyszállítást végezni és még nincs taxis bizonyítványa.

55.000,-Ft

Amennyiben már rendelkezik személytaxis személyszállító bizonyítvánnyal és meg szeretné hosszabbítani.

85.000,-Ft

Amennyiben egyéni vállalkozóként szeretne taxis vagy személygépkocsis személyszállító tevékenységet végezni. (Szakmai irányító)

50.000,-Ft-tól

Amennyiben már rendelkezik személytaxis személyszállító szolgáltatói képesítéssel, de másik megyében szeretne dolgozni.

Tantárgyak, tanfolyam típusok szerint

Személytaxis személyszállító szolgáltató alapképzés – TSA

Elméleti tantárgyak:

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet
 • Speciális vezetéstechnikai ismeretek
 • Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció

Gyakorlat:

 • A személytaxi tartozékainak kezelése

Személytaxis személyszállító szolgáltató továbbképzés – TST

Elméleti tantárgyak:

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció

Tantervek, tanfolyam tananyagok

Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet – KÖZLK

Részletes tanterv:

Az oktatás során le kell fedni a „B” kategóriás járművezető képzés „Közlekedési alapismeretek” és „Járművezetés elmélete című tantárgyainak teljes anyagát. A nagyfokú differenciálásra való tekintettel a pontos tematika összeállítása a hallgatók felkészültségének függvényében az előadó feladata.

A hibaelhárítással kapcsolatban a következő ismeretanyagot kell bemutatni:

 • olajszint, olajnyomás ellenőrzése,
 • az ablaktörlő, ablakmosó ellenőrzése,
 • a hűtőfolyadék szintjének és hőmérsékletének ellenőrzése,
 • a tüzelőanyag-ellátó berendezés ellenőrzése, karbantartása,
 • a dízel tüzelőanyag-ellátó karbantartása,
 • a gyújtóberendezés és az akkumulátor ellenőrzése, karbantartása,
 • a világító- és jelzőberendezések, a generátor és feszültségszabályozó ellenőrzése, az ékszíj ellenőrzése,
 • a tengelykapcsoló pedál holtjátékának ellenőrzése,
 • a kerékfelfüggesztések, és a kerék ellenőrzése,
 • a gumiabroncsok ellenőrzése, a helyes légnyomás beállítása,
 • a kormányholtjáték ellenőrzése,
 • a hidraulikus fékberendezés üzemképességének ellenőrzése,
 • a fékfolyadék szintjének ellenőrzése,
 • a kézifék ellenőrzése,
 • a közlekedés biztonságát növelő segédberendezések (ABS, stb.).

Speciális vezetéstechnikai ismeretek – VEZTK

Részletes tanterv:

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni:

 • a gépkocsi alul-, illetve túlkormányozottsága,
 • közlekedés hegy-, illetve lejtmenetben,
 • közlekedés alacsony tapadási és rossz látási viszonyok mellett,
 • utasfelvétel céljából történő megállások, lehetséges veszélyhelyzetek,
 • defenzív járművezetési technikák,
 • környezettudatos, üzemanyag-takarékos járművezetési stílus.

Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete – HELYISMK

Részletes tanterv:

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni:

 • Közlekedés-földrajzi ismeretek
 • térképhasználat, térképismeret, a címjegyzék használata,
 • az adott megye útjainak elhelyezkedése az ország közúthálózatában,
 • a terület települései, nagyobb városainak részei, közútjai, középületei, a városok forgalomszervezési jellegzetességei,
 • a terület közlekedési hálózata (közúti, vasúti, légi, vízi), helyközi és helyi közlekedés a területen.
 • A megye főbb idegenforgalmi nevezetességei
 • természeti     látnivalók     (nemzeti      parkok,     természetvédelmi     területek, arborétumok, látogatható barlangok, stb.),
 • kulturális, történelmi nevezetességek (idegenforgalmi érdeklődésre számot tartó épületek, múzeumok, képtárak, állandó kiállítások),
 • szabadidősportokra és üdülésre alkalmas területek,
 • a rendszeresen megrendezésre kerülő idegenforgalmi szempontból jelentős események helye, ideje, tartalma.
 • Navigációs és fedélzeti elektronikus rendszerek
 • műholdas helymeghatározás,
 • korszerű    helymeghatározó    és    navigációs    rendszerek    (GPS)    működése, kezelése.

Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció – SZEMK

Részletes tanterv:

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni:

 • A tevékenységre vonatkozó jogszabályok
 • A Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény szerződésekre vonatkozó rendelkezései:
 • a szerződés általános szabályai
 • a    szerződés    megkötése,    képviselet,    tartalom,    tárgy,    semmisség, megtámadhatóság,
 • szerződésmódosítás, mellékkötelezettség, beszámítás, szerződésszegés, megszüntetés egyes esetei,
 • elévülés, engedményezés, tartozásvállalás.
 • a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló rendelet által meghatározott feltételek:
 • a közúti közlekedési szolgáltatások fajtái,
 • a tevékenységi engedély,
 • a személyszállító vezetői igazolványra vonatkozó rendelkezések,
 • személytaxira    illetve    személygépkocsis    személyszállító    szolgáltató gépkocsiként használható személygépkocsira vonatkozó előírások,
 • műszaki alkalmassági vizsgálat,
 • a járművön feltüntetendő adatok,
 • a járművezető alkalmassági feltételei,
 • személyszállító vezetői igazolvány,
 • a jármű saját célra történő igénybevétele.
 • kártérítés, utazásból való kizárás,
 • poggyászszállításra vonatkozó szabályok.

A fuvarvállalással kapcsolatos ismeretek:

 • a fuvarvállalás lehetséges formái,
 • a fuvarvállalási kényszer,
 • a taxi drosztok igénybevételi lehetőségei,
 • a szerződés tárgya, tartalma, a felelősség,
 • okmánykezelés.

Személyszállítás lebonyolítása:

 • az úti cél meghatározása, a szállítás útvonala, szállítási akadályok,
 • poggyász szállítása,
 • élőállat szállítása,
 • különleges személyszállítási feladatok.

 Díjszabás, díjalkalmazási ismeretek:

 • az árformák (rögzített, maximált, szabad ár),
 • a díjszabás,
 • a személytaxival kapcsolatos díjszabás rendszere,
 • díjalkalmazási ismeretek,
 • a díjszámítási módok,
 • a személytaxi fuvardíja (alapdíj, egységdíj),
 • nyugta és számlaadási kötelezettség,
 • a taxaméter üzembe helyezése, javítása, a használatában bekövetkező változások, egyéb előírások,
 • fuvardíj-kiegyenlítés.
 • Az utasról történő gondoskodás, akadályoztatás esetén továbbutazás biztosítása:
 • egyesületi tagság esetén az egyesület más személytaxijának biztosítása,
 • teljes önállóság esetén más taxijának biztosítása,
 • jogi    személynél,    vagy jogi   személyiséggel     nem   rendelkező    gazdasági társulásnál dolgozó alkalmazott esetén más személytaxi biztosítása,
 • egyéb közlekedési eszköz igénybevételének megszervezése másik jármű biztosítása esetén – a tulajdoni formától függetlenül – az alapdíj rendezése.

A személytaxi tartozékainak kezelése – KEZELK

Részletes tanterv:

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni:

 • A személytaxi tartozékainak kezelése
 • a viteldíjjelző működtetése, a nyomtató használata, szalagcsere, festékkazetta- csere, az adattároló használata, napi zárás, tarifaállítás,
 • a bankkártyás fizetést lehetővé tévő berendezés (terminál) kezelése, nyugta-, illetve számlaadás,
 • a szabadjelző felszerelése, működtetése, izzócsere, kontakthiba-lehetőségek,
 • a távközlési berendezések kezelése.

Tanfolyam és vizsgadíj
TAXIS alap tanfolyam
85.000Forint/fő
 • Vizsgagarancia
 • Ingyenes segédanyag
 • Oktatás díja
 • Vizsgadíj
 • Bizonyítvány díj
Tanfolyam és vizsgadíj
TAXIS továbbképzés tanfolyam
55.000Forint/fő
 • Vizsgagarancia
 • Ingyenes segédanyag
 • Oktatás díja
 • Vizsgadíj
 • Bizonyítvány díj

SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS!

TANFOLYAM DÍJA: 10.000 Ft/2 óra

Kérem, válasszon Taxis, Személyszállító, Vállalkozói képzéseink közül.

Amennyiben sárga taxival szeretne személytaxis személyszállítást végezni és még nincs taxis bizonyítványa.

Amennyiben már rendelkezik személytaxis személyszállító bizonyítvánnyal és meg szeretné hosszabbítani.

Amennyiben egyéni vállalkozóként szeretne taxis vagy személygépkocsis személyszállító tevékenységet végezni. (Szakmai irányító)

Amennyiben viteldíj készülék nélkül (max. 9 fő) szeretne személyszállító tevékenységet végezni, NT számos gépjárművel. (NEM TAXI)

Call Now Button