2020-09-14

ADR Nem-tartányos ismeretfelújító

70.000,-Ft

Következő tervezett vizsga időpontja: 2020.10.09.

Jelentkezési határidő: 2020.09.24.

Tervezett tanfolyam (2 nap): 2020.09.25. | 2020.09.26.

Tanfolyam helyszín: 1201 Budapest, Helsinki út 81.

Milyen előnyök várnak Rád nálunk az ADR tanfolyamon?

Egyszerű, Gyors tanfolyam és vizsga
Sikeres vizsgázók aránya 95%
Profi, tapasztalt ADR oktatók
Számítógépes vizsgára gyakorlati felkészítés
Ingyenes ADR segédanyag

Bővebb információért hívja információs vonalunkat:

Kinek van szüksége ADR küldeménydarabos felújító tanfolyamra?

A Veszélyes Áru Szállító Ismeretfelújító oktatás (Képzés kódja: NT2-9) keretében az érvényes ADR igazolvánnyal rendelkező gépkocsivezetők felfrissítik a korábban megismert, elsajátított ismereteket, amelyek a veszélyes áruk küldeménydarabos formában történő szállítását szabályozzák és biztonságossá teszik.

ADR bizonyítvány 5 évig érvényes, így az ötödik évben meg kell hosszabbítani, hogy ne veszítse el érvényességét.

Amennyiben az ADR igazolványt a lejárat előtti utolsó, ötödik évben hosszabbítja meg, hozzáadódnak az új kártya dátumához az 5 évből hátralévő hónapok, vagyis a régi ADR igazolványból fennmaradó hónapok + 5 év lesz az érvényessége. (Pl. 5 év + 3 hónap)

Amennyiben a korábban szerzett ADR kártya lejárt, érvényét veszti, így sajnos nem elegendő az ismeretfelújító képzés, hanem ismét ADR alap tanfolyamon kell részt venni és vizsgázni.

Mennyibe kerül a felújító tanfolyam?

Tanfolyam és vizsga díja: 78.000 Ft

(A díj, minden költséget tartalmaz!)

Milyen feltételei vannak az ADR felújító vizsgára való jelentkezésnek?

 • Betöltött 20. életév;
 • Vezetői engedély: min. 2 éves, legalább „B” kategóriára érvényes
 • Vizsga napján érvényes küldeménydarabos ADR igazolvány

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

ADR Nem-tartányos ismeretfelújító tanfolyam és vizsga ismertető:

Az ADR képzés célja:

A képzés alapvető célja, hogy a gépkocsivezetők felfrissítsék a korábban megszerzett tudásukat egy ADR tanfolyam keretében.

Fontos, hogy tudatában legyenek azoknak az ADR szabályozást érintő változásoknak, amelyek a korábbi ADR vizsga óta eltelt időszakban módosultak.

Tantárgyak, óraszámok:

 • ADR általános ismeretek (óraszám: 8 óra)
 • ADR speciális ismeretek (óraszám: 4 óra)

ADR ismeretfelújító vizsga:

Az ADR vizsga, csak írásbeli vizsgából áll.

Vizsgakövetelmények:

 • Általános ismeretek – SZEV – Számítógépes elektronikus vizsga
 • Speciális ismeretek – SZEV – Számítógépes elektronikus vizsga

Sikeres ADR vizsgát követően a vizsgázó ADR igazolványt kap.

A sikeres ADR ismeretfelújító vizsgát követően kiállításra kerülő ADR igazolvány öt évig érvényes, szinte valamennyi veszélyes szállítására jogosítja a gépkocsivezetőt küldeménydarabos és ömlesztett módban, kivételt képez az 1 osztály (robbanóanyagok és tárgyak) valamint a 7 osztály (radioaktív anyagok).

 • Tanfolyam és vizsgára jelentkezés a képzőszerv irodájában, személyesen történik.
 • A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki.
 • A tanfolyami napokon való részvétel kötelező.
 • Online jelentkezési lap kitöltésével jelzi szándékát a tanfolyami részvétellel kapcsolatban.
 • Az online jelentkezési lap kitöltése, nem minősül jelentkezésnek. Jelentkezés személyesen, a Szerviz Oktatási Központ Kft. irodájában történik.

Kiegészítő veszélyes áru szállító ADR képzés (Tartányos szakosító képzés):

Amennyiben tartányos formában is kíván szállítani, az ADR tartányos szakosító tanfolyam elvégzésével tudja kibővíteni ADR igazolványát, tartányos T2, T3, T5.1-9 osztályokra.

ADR igazolvány lejárata: vizsga dátumától számított 5 év.

Bizonyítvány: Hatósági igazolás, ADR igazolvány.

Tanfolyam és vizsgadíj
ADR ismeretfelújító tanfolyam
70.000,-Ft/fő
 • ADR kézikönyv
 • Vizsgagarancia
 • Ingyenes segédanyag
 • Oktatás díja
 • Vizsga díj
 • Bizonyítvány díj
Jelentkezzen most, ne maradjon le a tanfolyamról!

Bővebb információért hívja információs vonalunkat: +3620 297 9389

Mi az ADR küldeménydarab?

 • A küldemény, olyan veszélyes áru küldeménydarab (ok) vagy rakomány, amelyet a feladó szállításra átad.
 • Küldeménydarab, a becsomagolási művelet végterméke, amely feladásra kész állapotban van.
 • A csomagolóeszközből, IBC-ből vagy nagy csomagolásból és tartalomból áll. A fogalom kiterjed a gázok szállítására használt tartályokra, valamint az olyan tárgyakra is, amelyek méretük, tömegük vagy kialakításuk folytán csomagolás nélkül vagy rekeszekben, csúszótalpon, kosárban stb. kerülnek szállításra.

ADR ismeretfelújító képzés (78.000 Ft)

Ha egy éven belül lejár az ADR igazolványa és továbbra is küldeménydarabos formában kívánja a veszélyes árukat szállítani, jelentkezzen ismeretfelújító ADR oktatásra és vizsgára és legyen Ön is elégedett ügyfelünk.

TOVÁBBI ADR KÉPZÉSEK

Amennyiben nincs ADR igazolványa, vagy lejárt és küldeménydarabos, csomagolt formában szeretne veszélyes árut szállítani.

Amennyiben van érvényes ADR igazolványa, de hamarosan lejár és küldeménydarabos, csomagolt formában szeretne veszélyes árut szállítani.

Amennyiben T2 (gázok), T3 (Gyúlékony folyékony anyagok, pl.: üzemanyag), T5.1-9 (Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, Mérgező ) anyagokat kíván szállítani.

Amennyiben van érvényes ADR igazolványa, de hamarosan lejár és tartányos formában szeretne veszélyes árut szállítani.

Kiegészítő, hasznos információk

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi információk, kérdések-válaszok általános tájékoztató jellegűek!

Közúti szabályozás

SZÁLLÍTÁS FOGALMA: a szabályozás egységesen, mind a saját áru továbbítására (szállítás), mind pedig a fuvardíj ellenében végzett árutovábbításra (fuvarozás) vonatkozik.

AZ ALKALMAZÁS FÖLDRAJZI TERÜLETE: a szabályozás az összes európai országban érvényes, de számos ázsiai (elsősorban a volt Szovjetunió területének utódállamai és Törökország) és afrikai országban is alkalmazzák ezt, ezért a teher gépjárművezetőnek előzetesen mindig ellenőriznie kell – a feladata megkezdése előtt – a szabályozás fennállásának lehetőségét.

EURÓPAI UNIÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOZÁSA: az Európai Unió országai külön eltérés szabályozást hoztak létre saját területükön. Ehhez a rendszerhez bármely – az Unió tagországa – csatlakozhat, ha elfogadja azt. Ezen eltérés szabályok kizárólag akkor érvényesek egy adott ország területén, ha azt az adott ország magára nézve kötelezőnek ismerte el. A Magyarország által elismert eltérés szabályokat Magyarország nevének kezdőbetűjével és egy három jegyű számmal jelölik. (pl: M265) Ebből következően a hatályos szabályozásokat, mindig kettős körben kell értékelni.

Figyelembe kell tehát venni – a szállítás végrehajtásának időpontjában érvényes – az ENSZ által kiadott ADR szabályozások-at, és az Európai Unió által kiadott EU Irányelvek-et.

A SZABÁLYOZÁS ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJE: a szabályozás megalkotásának 1957-es időpontja óta, a közúti szabályokat mindig két évente újítják meg. Ennek megfelelően minden páratlan évben jön ki újabb szabályozás, ami azonban nem jelenti azt, hogy kizárólag az új szabályozások lehetnek érvényesek. A szabályozás 1.6 fejezete tartalmazza azokat az átmeneti előírásokat, amelyek a korábbi szabályozásokból érvényesen az új szabályozásban benne maradtak.

Ezen átmeneti előírások között, a gépjárművezetőket érintő részek általában ritkán fordulnak elő, de a később ismertetett Írásbeli Utasítások esetében, jelenleg is van érvényes átmeneti előírás.

A szabályozást Magyarországon törvénnyel szükséges kihirdetni, amely a hazai szabályok alapján a Magyar Országgyűlés jóváhagyását igényli és kihirdetése úgy történik meg, hogy a törvényt a Magyar Közlönyben közzéteszik.

Az új szabályozás akkor lép tehát érvénybe, ha azt a Magyar Országgyűlés törvénybe iktatja és azt a Magyar Közlönyben közzéteszik.

Az ADR szabályozás értelmében ennek legkésőbb a páratlan év június 30-ig kell megtörténnie, de természetesen lehet ennél korábbi időpontban is.

Veszélyes áruk kiszabadulásának környezeti hatásai

Bármely közlekedési ágban a veszélyes áru kiszabadulás kockázatot jelent a környezetre és az élővilágra. Nagyon nehéz az ellene történő védekezés, mert a levegő, a víz, a talaj szennyeződése, a táplálékláncon keresztül a növényzetet károsítva közvetetten is veszélyezteti az állatokat és az embereket.

Ezt hívjuk a biológiai lánc károsodásának.

Nem csak a közvetett veszélyeztetés esete merülhet föl, hanem a veszélyes anyag közvetlenül is bekerülhet az élő szervezetbe. Ilyenkor az anyagok, belélegzéssel, (mérgező , maró gőzök, gázok és pora rákkeltő anyagok esetében) bőrön át felszívódással, (bármely veszélyes anyag esetében) vagy lenyeléssel (bármely veszélyes anyag esetében) kerülhetnek be a szervezetbe.

Ebben az esetben már sokkal könnyebb a személyek védelmének biztosítása, az úgynevezett Személyi Védőfelszerelések szakszerű használatával.

A Személyi Védőfelszerelések bemutatásával, illetve azok szakszerű használatával az oktatási anyag későbbi részében ismerkedhetnek meg a Kollegák. Bármely közlekedési ágban számolni kell azzal, hogy a veszélyes anyagok napsugárzásra való érzékenységük fennállhat.

Ilyen esetben az anyagokat a napsugárzás káros hatásai ellen védeni kell, melyre az áru külső csomagolásán elhelyezett alábbi jelölés hívja fel a figyelmet. Közúti közlekedésben előfordulhat olyan eset, hogy a közvetlen napsugárzás elleni védelmet az áru vonatkozásában a gépjárművezetőnek kell biztosítania.

Erre előre fel kell készülnie a feladatot végrehajtó gépjárművezetőnek, vagy oly módon, hogy árnyékot biztosító parkolóhelyeket választ előzetesen az útja során a járművezető, vagy pedig oly módon, hogy az áru fölött 20 cm magasságában kifeszített takaró ponyvával védi az árut a közvetlen napsugárzástól.

KARRIER

KARRIER

A Szerviz-Sped sikereinek kulcsa képzett, elkötelezett és lelkes munkatársaiban rejlik. Nekik köszönhetően tudjuk megrendelőink általános és egyedi fuvarozási igényeit pontosan és megbízhatóan kielégíteni immár 15 éve. Ha olyan munkahelyre vágyik, ahol versenyképes jövedelem, stabil és megbízható munkáltatói háttér várja, kollégáival pedig barátságos légkörben, igazi közösségként dolgozhat együtt, csatlakozzon hozzánk!

Call Now Button